Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Frivillig

Der er mange muligheder for at bidrage som frivillig, og du får det bedste overblik på frivilligjob.dk. Du kan søge efter frivilligjobs enten ud fra den geografiske placering eller ud fra hvilke opgavetyper, der passer bedst til dine særlige interesser. 

I Esbjerg Kommune ønsker vi at skabe de bedste rammer for at bidrage som frivillig, og uanset om du kan bidrage meget eller lidt, så er dit bidrag værdsat. 

Lidt groft sagt kan man inddele frivilligt arbejde i frivilligt kulturelt arbejde og frivilligt socialt arbejde. På kultursiden kan det for eksempel handle om at hjælpe til i sportsforeningen, at være hjælper i forbindelse med større events eller at hjælpe med teaterforestillinger eller lignende. Arbejdsopgaverne kan være alt lige fra byggearbejde til regnskabsopgaver til kreative jobs. Der er sådan set ingen begrænsning for, hvad du kan byde ind med. 

Inden for frivilligt socialt arbejde kan du for eksempel hjælpe til som besøgsven på et hospice, bemande væresteder for socialt udsatte eller give en hånd med i de lokale patientforeninger. På det sociale område ligger aktiviteter inden for det sociale eller sundhedsmæssige område, og det frivillige bidrag støtter op om de tilbud, der findes i det etablerede system.

Frivillig i Esbjerg Kommune

Hjælp til i kommunale projekter

Der er gode muligheder for at bidrage med meningsfyldt arbejde - også i kommunale projekter. Læs mere om nogen af de projekter, der lige nu er i fuld gang.