Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Hvad er Natura 2000?

Natura 2000 er et europæisk netværk af beskyttede naturområder. Netværket omfatter både habitatområder, der er udlagt for at beskytte naturtyper og særlige arter, og fuglebeskyttelsesområder, der skal beskytte en række træk- og ynglefugle.

Områderne skal plejes for at sikre dem som levesteder for planter og dyr. Vi har derfor udarbejdet handleplaner, hvori der redegøres for de tiltag, der skal ske i områderne.

Her kan du finde flere informationer om vores handleplaner og indsatser