Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Grundlisteudvalg

Enhver dansk statsborger mellem 18 og 80 år med valgret til Folketinget kan blive valgt som nævning og domsmand, såkaldte lægdommere.

Grundlisten for 2020-2023 er vedtaget, og ønsker man at komme på listen til 2024-2027, skal man kontakte kommunen herom. Det samme gælder, hvis man ikke ønsker at forsætte som lægdommer.

Enhver dansk statsborger mellem 18 og 80 år med valgret til Folketinget kan blive valgt som nævning og domsmand, såkaldte lægdommere.

Hvervet som lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud, og de udtagne personer har derfor som udgangspunkt pligt til at virke som lægdommere. Der udbetales vederlag for hvervet.

Nævninge og domsmænd
Det er kommunens grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og indsender den til landsretten.

Grundlisteudvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninge eller domsmænd i en retssag.

Nævninge og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisterne. Du vil derfor høre fra landsretten, hvis du bliver udpeget.

Esbjerg Kommune skal udpege 386 personer, hvoraf ca. halvdelen udtages. Grundlisterne skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Grundlisteudvalgets medlemmer 

Ketty Christoffersen (V)
Margrethe Skovgaard (C)
Anette Hyldgaard (O)
Thomas Hauger (Ø)
Oluf Dragsbo (B)