Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Grundlisteudvalg

Enhver dansk statsborger mellem 18 og 80 år med valgret til Folketinget kan blive valgt som nævning og domsmand, såkaldte lægdommere.

OBS! Vedrørende optagelse på grundlisten for perioden 2020-2024:

Retten i Esbjerg har sendt en besked til de personer, som har været optaget på grundlisten i perioden 2016-2019. Det fremgår af beskeden, at man skal rette henvendelse til kommunen/grundlisteudvalget, hvis man fortsat ønsker at stå på grundlisten.

Det er imidlertid ikke nødvendigt at kontakte kommunen/grundlisteudvalgets medlemmer, hvis man fortsat ønsker at stå på grundlisten i den kommende periode (2020-2024). Personer, der har været optaget på grundlisten i perioden 2016-2019 kan forvente at blive overført til den nye grundliste for perioden 2020-2024.

Hvis man ønsker at blive slettet fra grundlisten, skal man kontakte kommunen herom.

Enhver dansk statsborger mellem 18 og 80 år med valgret til Folketinget kan blive valgt som nævning og domsmand, såkaldte lægdommere.

Hvervet som lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud, og de udtagne personer har derfor som udgangspunkt pligt til at virke som lægdommere. Der udbetales vederlag for hvervet.

Nævninge og domsmænd
Nævninge og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisterne. Det er kommunens grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og indsender den til landsretten.

Grundlisteudvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninge eller domsmænd i en retssag.

Esbjerg Kommune skal udpege 386 personer, hvoraf ca. halvdelen udtages. Grundlisterne skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Grundlisteudvalgets medlemmer 

Ketty Christoffersen (V)
Margrethe Skovgaard (C)
Anette Hylgaard (O)
Sabrina Louise Christiansen (Ø)
Oluf Dragsbo (B)