Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Grundlisteudvalg

Hvis du ønsker at blive lægdommer, kan du søge om optagelse på grundlisten, hvorfra der udtages nævninge og domsmænd til domstolene.

Grundlisten for 2024-2027 er dannet, og dermed er der også lukket for tilmelding. Næste periode du kan komme på grundlisten er 2028-2031.

For at kunne blive lægdommer, er det et krav, at du:

 • Er dansk statsborger
 • Har valgret til folketinget
 • Har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
 • Har en ren straffeattest
 • Er fyldt 18 år
 • Ikke fylder 80 år inden udløbet af den relevante periode

Du kan ikke blive lægdommer, hvis du er f.eks. advokat, præst eller ansat ved politiet, domstolene eller kriminalforsorgen.

Hvervet som lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud, og de udtagne personer har derfor som udgangspunkt pligt til at virke som lægdommere. Der udbetales vederlag for hvervet.

Det er kommunens grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisten og indsender den til landsretten.

Grundlisteudvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninge eller domsmænd i en retssag.

Nævninge og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisterne. Du vil derfor høre fra landsretten, hvis du bliver udpeget.

Esbjerg Kommune skal udpege 386 personer, hvoraf ca. halvdelen udtages. Grundlisterne skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Grundlisteudvalgets medlemmer:

 • Rikke Tangaa
 • Allan V. Jessen
 • Freddy Hyldgaard
 • Poul-Erik Hansen
 • Mads Lustrup Johansen