Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Familieværkstedet

Hvis dit barn har det vanskeligt og ikke trives, så kan vi hjælpe jeres familie med at få den rette støtte og behandling. 

Vi ligger i Esbjerg, men der er også mulighed for samtaler i Ribe og Bramming.

Vi yder støtte og behandling til din familie, så den kommer til at fungere og dit barn trives hensigtsmæssigt hos dig, i skolen og i fritiden. Det er familier med børn i alderen 0-18 år, hvor

  • Børnene har vanskeligt ved at fungere i hjemmet, fritiden og skolen
  • Børnene ikke trives og udvikles i takt med deres behov

Vi arbejder ud fra følgende menneskesyn:

  • Alle gør deres bedste, og alle forældre vil deres børn det bedste
  • Alle mennesker har deres gode grunde til at gøre det, de gør.


Pædagogik og behandling

Vi tilbyder samtaler og terapi til familier samlet, hver for sig eller parvis. Desuden har vi følgende familieliv, børne- og voksengrupper:

  • KIFF: Kursus i fælles forældreansvar, som introducerer nøglerne til et godt samarbejde om børnene efter et brud. De afgørende og vigtigste faktorer for børns trivsel og tryghed i en skilsmisse er, hvordan man samarbejder som forældre, og hvor højt konfliktniveauet er.
  • At være familie og forældre til et barn med handicap: Et skræddersyet samtaleforløb tilpasset familiens behov med fokus på bl.a. bekymringer, belastninger, søskende problematikker og relationerne i familien.
  • NARM: Terapi hvor man får en forståelse for, hvordan udviklingstraumer og omsorgssvigt sætter aftryk i nervesystemet og præger hjernens udvikling.
  • Sanserum: De kropslige erfaringer, som mennesker får, danner det grundmotoriske fundament for læring, og for at vi senere kan tilegne os færdigheder. Et velstimuleret sanseapparat og en god grundmotorik er derfor et vigtigt fundament for al anden udvikling.

 

Vi arbejder med dit barn i fokus som en del af familiesystemet. Vores samarbejde med jer som forældre er med henblik på at udvikle jeres forældrekompetencer.

Derudover arbejder vi med de mål, der er udarbejdet sammen med jer og familierådgiveren. Hvis det giver mening i forhold til behandlingen, inddrager vi skoler, daginstitution, psykiatrien, sundhedsplejen og andre relevante samarbejdspartnere. Vi samarbejder og orienterer i det omfang, som i giver samtykke til.

Vi kan deltage i møder, lægebesøg m.v., hvis I ønsker det. Derudover afholder vi forskellige møder og inddrager som hovedregel også jer som forældre. Samarbejdspartnere indkaldes til de møder, som vi sammen med jer finder relevante.

Behandlingsansvaret ligger hos os og familierådgiveren har myndighedsansvaret, som eksempelvis betyder, at bekymringer og underretninger skal sendes til rådgiveren.

Hvis du har behov for et længere forløb på Familieværkstedet, skal du kontakte din socialrådgiver i Familierådgivningen.

Hvem er vi?

Om Familiecentret

Familiecentret har en administration, som er klar til at svare på dine spørgsmål. Hvis dit barn skal visiteres til en af vores indsatser, skal det foregå via Familierådgivningen.