Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Familieværkstedet

Familieværkstedet giver støtte og behandling til familier, hvor børnene har det vanskeligt og ikke trives. 

Familieværkstedet ligger i Esbjerg og desuden er der mulighed for samtaler i Ribe og Bramming.

Familieværkstedet yder støtte og behandling til familier, sådan at de kommer til at fungere og børnene trives hensigtsmæssigt i deres familie, i skole og i fritid. Vi arbejder med familier med børn i alderen 0-18 år, hvor

  • Børnene har vanskeligt ved at fungere i hjemmet, fritiden og skolen
  • Børnene ikke trives og udvikles i takt med deres behov

Vi arbejder ud fra følgende menneskesyn:

  • Alle gør deres bedste og alle forældre vil deres børn det bedste
  • Alle mennesker har deres gode grunde til at gøre det de gør

Pædagogik og behandling

Familieværkstedet giver samtaler og terapi  til familier samlet, hver for sig eller parvis). Desuden har vi familieliv, børne- og voksengrupper, f.eks

KIFF: Kursus i fælles forældreansvar, som introducerer nøglerne til et godt samarbejde om børnene efter et brud. De afgørende og vigtigste faktorer for børns trivsel og tryghed i en skilsmisse er, hvordan man samarbejder som forældre og hvor højt konfliktniveauet er.

At være familie og forældre til et barn med handicap: Et skræddersyet samtaleforløb tilpasset familiens behov med fokus på bl.a. bekymringer, belastninger, søskende problematikker og relationerne i familien.

NARM: Terapi hvor man får en forståelse for hvordan udviklingstraumer og omsorgssvigt sætter aftryk i nervesystemet og præger hjernens udvikling.

Sanserum: De kropslige erfaringer, som mennesker får, danner det grundmotoriske fundament for læring, og for at vi senere kan tilegne os færdigheder. Et velstimuleret sanseapparat og en god grundmotorik er derfor et vigtigt fundament for al anden udvikling.

Vi arbejder med barnet i fokus som en del af familiesystemet. Vi samarbejder med forældrene med henblik på at udvikle deres forældrekompetencer.

Vi arbejder med de mål, der er udarbejdet sammen med familien og familierådgiveren. Hvis det giver mening i forhold til behandlingen, inddrager vi skoler, daginstituion, psykiatrien, sundhedsplejen og andre relevante samarbejdspartnere. Vi samarbejder og orienterer i det omfang, forældrene giver samtykke til det.

Vi kan deltage i møder, lægebesøg m.v. hvis familien ønsker det. Vi afholder forskellige møder og inddrager som hovedregel forældrene. Samarbejdspartnere indkaldes til de møder vi sammen med forældrene finder relevante.

Vi har behandlingsansvaret og familierådgiveren har myndighedsansvaret, som eksempelvis betyder, at bekymringer og underretninger skal sendes til rådgiveren.

Hvis du har behov for et længere forløb på Familieværkstedet, skal du kontakte din socialrådgiver i Familierådgivningen.

Hvem er vi?

Om Familiecentret

Familiecentret har en administration, som er klar til at svare på dine spørgsmål. Hvis dit barn skal visiteres til en af vores indsatser, skal det foregå via Familierådgivningen.