Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Børnehavebørn og skolebørn

Temaet fokuserer på, at børn i Esbjerg Kommune skal kunne cykle til og fra skole. De skal føle sig trygge i deres egne motoriske evner til at cykle, og der skal være et sikkert stinet til rådighed for dem.

Børn i Esbjerg Kommune skal kunne cykle til og fra skole

De motoriske færdigheder sidder godt fast, og når man én gang har lært at cykle, glemmer man det aldrig. Netop derfor er e, dette fremgår i kommunens planstrategi 2022-2034 hvor cyklisme er i højsædet.

Undersøgelser viser, at mange børn i 0.-3. klasse gerne vil cykle til skole, men ender ofte med at blive kørt i bil, enten fordi infrastrukturen ikke lægger op til at cykle, eller fordi det oftest bare er den letteste løsning. Spørger man forældrene, der kører deres børn til skole i bil, ser man, at de fleste helst ville, at deres børn kom til skole på en anden måde.

Det er Esbjerg Kommunes ambition at realisere dette potentiale og dermed øge andelen af børn i 0.-3. klasse, der cykler til skole – enten alene eller sammen med deres forældre. De grønne og sunde transportvaner skal ind i børnehaven, hvor børnene har en effektiv motorisk indlæringsevne, og dermed være godt klædt på til skolestart

Handlingstiltag og beskrivelser

Esbjerg Kommunes målsætninger for skolebørn:

  • Den procentvise andel af folkeskoleelever i Esbjerg Kommune, der cykler til skole, skal være mindst 50%.*
  • Den procentvise andel af folkeskoleelever, der anvender cykelhjelm i Esbjerg Kommune, skal være mindst  85%.**

* 53% i 2018: TU-data, tabel 20 / 45% i 2019: TU-data, tabel 20

** 78% – Esbjerg: Transport- og trygheds indekset s. 4 / 79% – Danmark: Transport- og trygheds indekset s. 4