Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vederlag 2021

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Byrådet hvert år offentliggøre oplysninger om vederlag, som byrådsmedlemmerne modtog for at varetage forskellige hverv i det foregående kalenderår.

Byrådsmedlemmerne skal ikke oplyse om vederlag, der er modtaget for medlemskab for Byrådet og Byrådets udvalg eller underudvalg. Oplysningspligten gælder derimod vederlag for alle andre hverv, der er udført af et byrådsmedlem efter valg eller forslag fra Byrådet, et udvalg, Kommunernes Landsforening m.v.

I overensstemmelse med loven offentliggøres nedenfor Esbjerg Byråds oplysninger om vederlag for 2021.

Vederlag 2021

Byrådsmedlem

Hverv

Vederlag i kr.

Vederlag byrådsarbejde
i kr. pr. år

Jesper Frost Rasmussen (V) Næstformand, Esbjerg Havn 46.690 1.216.915
  Formand, Business Region Esbjerg 50.000  
  Bestyrelse, DIN Forsyning 37.500  
  Bestyrelse SDEO 20.000  
  KL's Løn- & Personaleudvalg 35.004  
Jakob Lose (V)  Bestyrelse UC Syd 22.678 290.604
  Bestyrelse, SEPE 11.440  
  Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmuseet 15.000  
Henning Ravn (V) Formand, Sydtrafik 171.629,68 212.341
  Næstformand, DIN Forsyning 75.000  
Anders Rohr Jørgensen (V) Bestyrelse, Ribe Biogas 27.000 212.341
Karsten Degnbol (V) Næstformand, Ribe Katedralskole 21.730 334.033
Tommy Noer (V)   0 165.384
Kurt Bjerrum (V) Skatte- og vurderingsankenævn 52.601,49 212.341
Søren Heide Lambertsen(V)   0 547.875
Alex Fritz Sørensen (V)   0 165.384
Hans Erik Andersen (V)   0 165.384
Henrik Andersen (V)   0 165.384
Preben Rudiengaard (V)   0 165.384
Michael Harbøl (A) Skatteankenævn 26.146 165.384
John Snedker (A)  Bestyrelse, Esbjerg Havn

49.758

243.646
Mussa Utto (A)  Bestyrelse, DIN Forsyning

37.500

165.384
Connie Geissler (A)  Bestyrelse, SEPE 11.440,23 165.384
Jørgen Ahlquist (A)  Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmuseet 5.000 165.384
  Bestyrelse, Ribe Byferie 5.000  
Karen Sandrini (A)   0 547.875
Hans Erik Møller (A)   0 263.452
Ulla Koman-Mejer (A)   0 165.384
Rasmus Rasmussen (A)   0 165.384
Nini Oken (A)   0 165.384
Anne Marie Geisler Andersen (B) KL's Børne- & Undervisningsudvalg 34.316 212.341
       
May-Britt Andrea Andersen (C)  Bestyrelse, Sydvestjyske Museer 5.000 547.875
Diana Mose Olsen (SF)   0 547.875
Jørn Boesen Andersen (SF)   0 165.384
Olfert Krog (DF)   0 547.875
Susanne Dyreborg (DF)   0 334.033
Sarah Nørris (Ø) KL mødediæter 5 x 430 kr. 2.150 212.341
Henrik Vallø (Borgerlisten)   0 547.875
Hans K. Sønderby (T)   0 212.341