Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Projekt om Kongeåen

Efter store oversvømmelser i 2015/16 samt i 2017/18 ved Kongeåen, er der blevet arbejdet med forskellige løsningsmodeller for at tackle udfordringerne. Den ene af løsningsmodellerne gik ud på at etablere et naturprojekt og ekstensivere den nuværende drift på de arealer, som er mest udsat for oversvømmelser.

LIFE Naturprojekt Kongeåen

Her kan du læse om LIFE Naturprojekt Kongeåen

Baggrund

Sydvestjysk Landboforening og Esbjerg kommune har udarbejdet en rapport for afvandingsløsninger ved Kongeåen i 20218. Rapporten dannede baggrund for beslutningen om at arbejde videre med tre spor.

Her kan du læse notatet om løsningsmodeller for afvandingen ved Kongeåen.

Spor 1 - etablering af sandfang

Sandfanget ved Gredstedbro er etableret med adgangsveje og afvandingsbassiner. Den afrømmede muld mangler at blive genpålagt, hvilket vil ske så snart det er muligt på arealet. Desuden skal der lægges slidlag mm. på asfalten ved udkørslen på Vestergade.

Spor 2 – uddybning af Kongeåen

Da sandsynligheden for at komme igennem med en uddybning af Kongeåen i et fuglebeskyttelses- og habitatområde vurderes at være meget lille, er der i Interessentgruppen enighed om, at der på dette tidspunkt ikke arbejdes videre med spor 2.

Spor 3 - naturprojekt Kongeåen

Om LIFE Naturprojekt Kongeåen

Der er søgt støtte til projektet ved EU-Life ordningen tre gange (i februar 2021, i november 2021 og i oktober 2022). Pga. det store antal indkomne ansøgninger, har projektet fået afslag de første to gange. Ved hver ansøgning blev ansøgningsmaterialet tilrettet ordningens forventninger og dermed forbedret, som har resulteret i, at ved den tredje ansøgning har projektet opnået tilsagn.

Projektperiode
1. september 2023 - 31. december 2030

Samlede projektomkostninger
Ca. 100 mio. kr.

Projektet får støtte fra: 

EU´s LIFE-program, Esbjerg Kommune, Den Danske Naturfond, 15. Juni Fonden, Den A. P. Møllerske Støttefond, Sydvestjysk
Landboforening, Miljøstyrelsen, Sydjylland og Nationalpark Vadehavet.