Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Støtte og vejledning til børn og unge

Er du bekymret for, hvordan dit barn har det og har du og din familie brug for støtte og vejledning? Hos Familierådgivningen er vi her for at støtte børn og unge i deres sundhed, trivsel og udvikling.

Der kan være mange forskellige årsager til, at Familierådgivningen bliver kontaktet. Bekymringerne kan dreje sig om alt lige fra omsorgssvigt og vold til ensomhed, selvmordstanker og generel mistrivsel hos barnet/den unge.

Din kontakt med Familierådgivningen kan ske på to måder: 

 • Du kontakter os 
  Er du bekymret for dit barns trivsel, er du altid velkommen til at tage fat i os i Familierådgivningen. Her vil du i komme i kontakt med vores børne- og ungerådgivere. De kan tilbyde støtte, vejledning og vurdere, om der er brug for hjælp til dit barn og jeres familie. I så fald vil I blive tilknyttet en rådgiver, som herefter vil kontakte jer.
   
 • En underretning
  En sag kan også starte ved, at vi henvender os til dig. Det kan fx ske, hvis nogen er bekymret for dit barn. Så laver de en underretning til os i Familierådgivningen, hvorefter vi kontakter dig og dit barn for at undersøge sagen. 

Læs mere om underretning

Uanset, hvordan du er kommet i kontakt med Familierådgivningen, så tilbyder vi altid støtte og vejledning, så vi kan hjælpe dit barn og jeres familie bedst muligt. Du vil altid blive orienteret om dine rettigheder og pligter. Ligesom du har mulighed for at kontakte den afdeling, der behandler din henvendelse, hvis du vil høre mere om, hvordan sagsbehandlingen foregår.

Kontakt Familierådgivningen: 7616 3508

Sådan kan vi hjælpe dig og dit barn

Vi har siden 1. januar 2024 arbejdet ud fra de nye regler i barnets lov. Det betyder, at I som familie skal have hjælp tidligere end førhen, og med den rette indsats fra starten. Børns mistrivsel skal opdages og tages hånd om så hurtigt som muligt, så de rigtige indsatser sættes i gang, før problemerne vokser sig for store.

Barnets lov stiller krav om, at børne- og ungerådgiveren løbende skal tale med både jer og jeres barn. Det er vigtigt, fordi det handler om at lytte til børnene og de unge og lade dem være med til at bestemme, hvad der skal ske. Ved at snakke med jer og jeres barn kan vi også bedre finde ud af, hvordan vi kan hjælpe jer bedst muligt.

Hvis vi vurderer, at dit barn er omfattet af målgruppen, kan vi tilbyde dig og dit barn forebyggende eller støttende indsatser alt efter, hvad dit barn og I som familie har brug for.

Forebyggende indsatser fokuserer på tidlig intervention og løsning af problemstillinger uden behov for dybdegående undersøgelser. Indsatserne kan f.eks. omfatte kortere samtale- eller gruppeforløb for specifikke udfordringer. 

Støttende indsatser er til børn, unge og familier med mere intensive behov for støtte. Formålet er at sikre optimale opvækstbetingelser på trods af vanskelighederne. 

Bliv klogere på indsatserne

Behov for et lille skub i den rigtige retning?

Har I brug for et lille skub i den rigtige retning for at komme på fode igen - uden det kræver et forløb i Familierådgivningen - hjælper vi jer naturligvis gerne mod det rette tilbud for jer. I Esbjerg Kommune er der nemlig en række tilbud til børn og unge, der på den ene eller anden måde har det svært. 

Bliv klogere på nogle af tilbuddene: 

 • Familiekontakten tilbyder åben og anonym rådgivning til forældre, børn og unge. De vejleder i alt fra bekymringer for dit barns udvikling over parholdsproblemer til skoleproblemer og ensomhed. 
 • Områderådgiverne kan hurtigt træde til og har fokus på en tidlig forebyggende indsats, hvor de sammen med jer og evt. andre professionelle hjælper jeres barn til en bedre trivsel.
 • SSP-konsulenterne står klar til at hjælpe og støtte jer med problemer som kriminalitet, misbrug og mistrivsel.
 • Trivselsgrupper er for dit barn, der er så påvirket af forhold i hverdagen, at det går ud over hans eller hendes trivsel og læring. 
 • Angstbehandling er for dit barn, der er så påvirket af angst, at det går ud over hverdagen.
 • Frivillighuset Vindrosen samler alle frivillige foreninger i Esbjerg Kommune, som på hver sin måde kan støtte og vejlede dit barn. 
 • Socialkompas er en digital portal, hvor du får overblik over aktiviteter, hjælp og sociale tilbud som dit barn kan have brug for.

Har du et barn med et handicap?

Vores Handicapteam vejleder dig om dine muligheder

Hvis du har et barn (0 - 18 år) med handicap, kan Familierådgivningens Handicapteam vejlede dig om dine muligheder, og svare på generelle spørgsmål, der opstår, når dit barn har fået konstateret et handicap.

Læs mere om, hvad Handicapteamet kan hjælpe dig

Hvad, hvorfor, hvordan? Få viden om underretning.

Hvis nogen er bekymret for dit barn, kan de lave en underretning. Når vi modtager en henvendelse med en bekymring for dit barn, har vi pligt til at vurdere, om han eller hun har brug for særlig støtte. Det gør vi - i langt de fleste tilfælde - ved at tale med jer og jeres barn. Er der tale om vold eller overgreb fra forældrenes side, taler vi dog med jeres barn, inden vi orienterer jer forældre.

Vi vurderer altid en underretning inden for 24 timer, og der kan ske følgende tiltag: 

 • Vi igangsætter en børnefaglig undersøgelse.
 • Vi igangsætter en afdækning.
 • Vi igangsætter en tidligt forebyggende eller en støttende indsats, som kan ske sideløbende med en afdækning eller en børnefaglig undersøgelse, men kan også iværksættes ved afslutning heraf.
 • Vi henviser til et andet tilbud, egen læge eller andre faggrupper.
 • Vi lukker sagen, hvis vi vurderer, at dit barn ikke har behov for særlig støtte. Vi er dog forpligtet til fortsat at opbevare underretningen, referat af samtaler, børne- og ungerådgiverens overvejelser mv. 

Uanset hvordan en sag starter, bliver du altid orienteret om dine rettigheder og pligter. 

Læs mere om hvordan du selv kan lave en underretning, hvis du er bekymret for et barn. 

Lær mere om behandlingen af din sag hos Familierådgivningen