Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Grødeskæring

Her kan du finde oplysninger om planlagt og udført grødeskæring i Esbjerg Kommune. 

Esbjerg Kommune har ansvaret for at vedligeholde kommunens offentlige vandløb.

Grødeskæring af åbne vandløb omfatter i store træk, at planterne i vandet (grøden) beskæres for at sikre den vandføringsevne, som står beskrevet i vandløbsregulativet. Grødeskæringen skal udføres så også plante- og dyreliv i vandløbene tilgodeses.

Den afskårne grøde skal lægges på bredderne i en afstand, så det ikke falder ned i vandløbet igen, og skal derefter bortskaffes af bredejerne.

Få information via linket om planlagt og udført grødeskæring i Esbjerg Kommune.

Sådan bruger du kortet:

  • I søgefeltet kan der søges på adresse eller vandløbsnavn
  • Visning af grødeskæring for andre terminer sker ved at tænde og slukke for kortlag under laglisten
  • Information om bl.a. terminsperiode og skæringstype kan fås ved at klikke på den enkelte vandløbsstrækning
  • Planlagt maskinel grødeskæring vises som en rød tekst ved vandløbslinjen minimum en uge inden opstart. Der kan være en afvigelse på +/- en uge.

Hvis du har spørgsmål til vedligeholdelsen, kan du kontakte os via kontaktrubrikken til højre på siden eller indberette via appen TIP TAK.
Læs mere i vejledning til appen TIP TAK på Esbjerg Kommunes hjemmeside.