Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sne og glatte veje

Når vinterkulden rammer, rykker vi ud for at snerydde og salte på de kommunale veje, stier og fortove efter en nærmere bestemt prioritering i vores servicemål. 

Som grundejer har du også et ansvar for, at der er sikker adgang til din ejendom for renovationsmedarbejdere, postbud, gæster osv. Læs mere herom nedenfor.

Servicemålene skal sikre mest mulig trafiksikkerhed og fremkommelighed inden for de økonomiske rammer. Veje med høj hastighed og mest trafik er prioriteret højest, ligesom indsatsen er højest på hovedstierne. 

På nedenstående kort kan du se, hvordan veje og stier nær dig prioriteres i forhold til saltning og snerydning. Når du har fundet den såkaldte "vintervejklasse" fx. 1,2, eller 3 på kortet, kan du under afsnittet "Prioritering - Snerydning og saltning af vejnettet" nedenfor læse om, hvordan vi salter og snerydder. 

Læs mere om vintertjenesten

Hvad skal du huske når frostgraderne sætter ind og sneen daler?

Glatførebekæmpelsen på fortove kan ikke prioriteres. Som offentlig eller privat grundejer er du derfor forpligtet til at snerydde og salte eller gruse fortovet ud for din ejendom. Vær opmærksom på, at der også kan være fortove eller stier bag ved din ejendom, som du har ansvaret for.

Det er dit ansvar at sikre, at postbude, renovationsarbejdere og gæster kan komme sikkert til og fra din ejendom. Husk derfor at rydde dit fortov for sne og salte eller gruse, så det ikke bliver glat. Så vidt muligt, skal dette være gjort inden kl. 7 om morgenen. 

Hvis du ikke overholder dine forpligtelser som grundejer, er du erstatningsansvarlig, hvis der sker en faldulykke.

Læs mere i regulativ for vintervedligehold og renhold af veje og stier.

​Som grundejer skal du også sørge for, at eventuel beplantning på din grund ikke rager ud på veje, stier og fortove, da det kan vanskeliggøre snerydning og saltning. På tegningen  kan du se hvilke krav, der er til beskæringen. 

Skitse der viser krav til beskæring  af buske og træer.

Følg med i vintertrafikken

Tjek vintertrafikken før du kører hjemmefra

Det er en god ide at undersøge vejr- og vejforholdene inden du begiver dig ud i trafikken og kør altid forsigtigt ved mistanke om glat føre. Pas særligt på ved disse 5 farlige situationer

• Opklaring efter regn kan hurtigt give frysende våde veje
• En klar nat giver faldende vejtemperaturer
• Pludselig mildning kan give megen rim
• Tågedannelser medfører fugt på vejene - ofte meget lokalt
• Broer afkøles hurtigt i stille og klart vejr

På www.vintertrafik.dk kan du følge den aktuelle vintertrafik i hele landet og se vejtemperaturen.