Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Gade- og vejtræer

Gadetræer og grønne områder betragtes i kommunen, som en værdi på linje med veje, broer og fortove. Der er sat ekstra penge af de næste 20 år til udskiftning og etablering af flere gadetræer.

Vi hører gerne fra jer, såfremt du og dine naboer ønsker træer i gaden på kommunale arealer eller omvendt oplever væsentlige gener fra kommens træer. 

Træer har stor betydning for både mennesker, dyr og klimaet. Plantning af grønne kiler har også givet tiltrængt læ og rekreation for byernes indbyggere. 

Træerne er til manges glæde, men for nogle også til gene i form af f.eks. skygge og nedfaldne blade.

Har du væsentlig gene fra kommunens træer kan du kontakte Park & Mobilitet (tidligere Vej og Park) for en vurdering af de aktuelle gener i forhold til træets samlede værdi.

Væsentlige gener er f.eks. grene eller rødder, der fysisk ødelægger bygninger eller nabobeplantning, eller giver væsentlige skyggegener en stor del af dagen og året.

Ønsketræer: Du er velkommen til at melde ind til Park & Mobilitet, hvis du og dine naboer ønsker træer i gaden på kommunale arealer.