Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vær særligt opmærksom på...

Bygge- og anlægsaffald kan indeholde miljøfremmede stoffer, eksempelvis asbest, bly og PCB. Nedenfor er eksempler på stoffer, du skal være opmærksom på.

Det er vigtigt at pointere, at nedenstående eksempler ikke er en fuldstændig oversigt over miljøfremmede stoffer. Bygherre er til enhver tid ansvarlig for vurdering af, om affaldet indeholder miljøfarlige stoffer.

Læs mere om nogle af de miljøfremmede stoffer