Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Grundejers forpligtelser

Hvis du er grundejer, har du en forpligtelse til at holde fortove og stier rundt om din grund rene og fri for ukrudt. Vi fejer gaden langs med kantstenen. Hvor ofte vi kommer forbi, afhænger af, hvor du bor. 

Hvad skal du som grundejer være opmærksom på?

Som grundejer har du pligt til at holde fortove og stier rene for snavs, affald, visne blade, ukrudt og i vintertiden, sne. Du må ikke bruge kemiske ukrudtsmidler på grund af risikoen for forurening af grundvandet.
 
Hække, buske og træer skal desuden klippes, så fodgængere og trafikanter kan færdes uhindret på veje, fortove og cykelstier.  Som grundejer skal du altså sørge for at dine træer, hække og anden beplantning er klippet ind i til skel mod fortove, veje og stier. Grene, der hænger ud over fortov og vej skal studses, sål der holdes en frihøjde på mindst 4,20 m  over vejen og mindst 2,75 m over fortove, cykelstier og rabatter.
 
Træer og buske skal være beskåret, så der er en frihøjde over fortove, cykelstier og rabatter på 2,75 meter og en frihøjde over kørebaner på 4,2 meter.

Private fællesveje

Bor du ud til en privat fællesvej, gælder ovenstående forpligtigelse også for kørebanen ud til vejmidten. I nogle boligområder, varetager grundejerforeningen denne opgave.

Midtbyerne

I midtbyerne (gågadeområder) har Park & Mobilitet (tidligere Vej og Park) overtaget forpligtigelsen og udgiften betales af grundejerne. Derudover fejer vi gaderne langs med kantstenen.

Gadefejning

Vi fejer kun veje med kantsten og hvor ofte vi fejer, kommer an på, hvor du bor. Gadefejningen er opdelt i 3 forskellige niveauer. Laveste niveau er boligvejene, der fejes 1 gang årligt (markeret med lilla på kortet) og højeste niveau er midtbyerne og indfaldsvejene, der fejes efter behov inden for kvalitetsniveauerne angivet på kortet nedenfor.   
 
Cykelstierne i kommunen fejes ca. 4 gange om året.
 
I regulativet for vintervedligehold og renhold af veje og stier nedenfor kan du læse mere om såvel grundejers som kommunens pligter vedrørende renhold og glatførebekæmpelse.

Vinter og renholdelsesregulativ (2015)