Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Cykelnetværket

Som forsøgsordning ønsker vi at nedsætte et cykelnetværk internt i kommunen. Netværket vil få ansvaret for at formidle og synliggøre arbejdet med at styrke cyklismen samt sikre fremdrift i cykelindsatserne. 

Cykelnetværket

I Esbjerg Kommune er der længe blevet arbejdet for at styrke cyklismen. Desværre har cykelandelen alligevel været dalende. Inddragelsen af borgere og aktører har afsløret, at mange ikke har kendskab til vores mange gode initiativer og cykelhensigter. 

Derfor nedsætter vi nu vores helt eget cykelnetværk internt i Esbjerg Kommune, der vil få ansvaret for at formidle og synliggøre arbejdet samt sikre fremdrift i cykelindsatserne. Cykelnetværket etableres som en forsøgsordning med efterfølgende evaluering.

Om cykelnetværket

Netværkets sammensætning

Cyklisme berører mange fagområder, alt fra de tekniske løsninger i Teknik og Miljø til de sundhedsfremmende kampagner i Sundhed og Omsorg. Cykelnetværket skal således være bredt forankret internt i kommunen for at høste de synergier, der er ved at arbejde med cyklisme.

Cykelnetværket vil bestå af repræsentanter fra:
• Teknik & Miljø
• Børn & Kultur
• Fritid, Sundhed & Omsorg
• Borger & Arbejdsmarked
• Politik & Personale (kommunikation)

Netværket vil sammen bestemme indsatsområder. Herefter nedsættes arbejdsgrupper, hvor eksterne interessenter
inviteres til at deltage og sammen udvikle Esbjerg Kommune til en endnu bedre cykelkommune.

Arbejdsopgaver

I forbindelse med nedsættelse af cykelnetværket skal der udvikles et brand, som bliver identitetsskabende for netværkets arbejde, og som kan bidrage til at synliggøre den overordnede vision. 

Netværkets primære arbejdsopgaver

  • Sikre fremdrift i cykelindsatserne og koordinere tiltag
  • Formidle og synliggøre arbejdet med cyklisme
  • Diskutere, hvordan Esbjerg Kommune kan blive en endnu bedre cykelkommune
  • Sikre samarbejde med relevante interessenter på cykelområdet
  • Udarbejde en årlig evalueringsrapport, der gør status over udviklingen og årets indsatser på cykelområdet