Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Privat tilslutning til kloak

Hvis din ejendom ikke er kloakeret, har du mulighed for at søge om tilslutning til et spildevandsanlæg. Det kan du se mere om herunder. 

Hvis din ejendom er uden for kloakeret opland, og du ønsker at søge om tilslutning til DIN Forsyning A/S spildevandsanlæg, skal du sende en ansøgning via kontaktboksen her på siden.

Vejledning
Ansøgningen skal bestå af et udfyldt ansøgningsskema og en situationsplan, der viser de ansøgte afløbsmæssige ændringer. Situationsplanen kan evt. laves ved hjælp af Webkort

Involver en kloakmester
De afløbsmæssige ændringer skal udføres af en autoriseret kloakmester, og vi anbefaler at du inddrager kloakmesteren i forbindelse med ansøgningen. Kloakmesteren kan også hjælpe dig med at lave ansøgningsmaterialet.

Forløbet
Når vi har modtaget ansøgningen, vil den blive sendt i høring ved DIN Forsyning A/S. De vil i den forbindelse beregne tilslutningsbidrag og i deres høringssvar komme med vilkår og bemærkninger til indarbejdelse i en tilslutningstilladelse.

Husk også at indsende færdigmelding til os når arbejdet er afsluttet.