Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Handicap og psykiatri

Har du brug for støtte til din pårørende, som enten er handicappet, psykisk sårbar eller senhjerneskadet, er der mange muligheder for hjælp.

Har du eller er du pårørende til en der har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, kan du læse nærmere om kommunens tilbud. Man skal visiteres til brug af tilbuddene. 

Visitation

Børn og unge visiteres gennem Familierådgivningen og voksne visiteres igennem Voksen Myndighed. Du skal kontakte en af disse afdelinger via Esbjerg Kommunes hovednummer 76 16 16 16.

Hjælp til børn, unge og voksne

  • Specialcentret har tilbud til børn og unge med fysiske eller psykiske handicaps. 
  • Udviklingscenter Vest har kommunens tilbud for botilbud, bofællesskaber, støtte i eget hjem og aktiviteter til voksne med sociale udfordringer, fysiske eller psykiske handicaps.
  • Center for Sociale Indsatser har tilbud til voksne, der er psykisk sårbare eller lever med en senhjerneskade.

Læs om Specialcentret

Læs om Udviklingscenter Vest

Læs om Center for Sociale Indsatser