Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kommuneplanstrategi 2026-2038

Kommuneplanstrategi 2026-38 understøtter, og er i overensstemmelse med målsætningerne i Vision 2025, og har som denne fokus på at bidrage til befolkningsfremgang og til en positiv udvikling af vækst og velfærd i Esbjerg Kommune i øvrigt.

En kommuneplanstrategi er et lovbestemt dokument, der angiver den overordnede strategi for den fysiske udvikling af Esbjerg Kommune i den næste 12-årge planperiode.

Den konkrete udmøntning af kommuneplanstrategiens målsætninger sker med den efterfølgende kommuneplan.  Kommuneplanstrategi 2026-38 indeholder fire temaer: ’Klima og Bæredygtighed’, ’Oplevelser og Kultur’, ’Unge og Uddannelse’ og ’Erhverv og Udvikling’. Det vil sige fire temaer, der rummer nogle af de mest prioriterede opgaver for Esbjerg Kommune i årene frem.

Indenfor hvert tema er der opsat en række målsætninger med tilhørende strategiske greb, der sætter en konkret retning for den kommende planlægning.