Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sønderris Lokalråd

En bydel med fokus på sundhed og livskvalitet.

Lokalrådet virker inden for Sønderris området.

Formål

Det er lokalrådets formål at bidrage til Sønderris's udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, og virke for et samarbejde mellem alle lokale interesser til gavn for befolkningen, områdets udvikling og miljøet i området.

Lokalrådet er upolitisk.

Sammensætning

Lokalrådet består af 9 medlemmer. 4 folkevalgte og 5 repræsentanter fra institutioner, foreninger m.v.

Mere information

Besøg rådets hjemmeside.

Referater fra møder med Esbjerg Kommune

Landsbyplaner

Landsbyplaner

Landsbyplanerne for kommunens 20 landsbyer er et udviklingsredskab for både landsbyens beboere og lokalråd, og kommunens politikere og planlæggere

Landsbyplanerne er et idékatalog for landsbyernes udvikling.
Landsbyplanerne viser byernes udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende landskab, landsbyernes kulturhistorie og særegne karaktertræk, så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte landsbys helt særegne præg. Planerne rummer både ønsker og forslag til større byudviklingsprojekter og mindre mere konkrete forskønnelsesprojekter.

Fællessiden for lokalsamfund

På fællessiden har vi samlet oplysninger om bl.a. politikker, tilskudsordninger, lokale projekter, inspiration mv.

Fællessiden for lokalsamfund

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

Se landdistriktspolitikken

Kontaktoplysninger

til alle 20 lokalråd

Kontaktoplysninger