Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ny vaskeplads til køretøjer, maskiner mv.

Ønsker du at etablere en ny vaskeplads, så er der en række ting du skal vide. Læs mere nedenfor.

Spildevandet fra vaskepladser indeholder ofte olieprodukter, sæberester og andre miljøfremmede stoffer, som er forurenende for det omgivende miljø. Driften af vaskepladser kan derfor indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, ligesom der afledes forurenet vaskevand til offentlig kloak.

Derfor stiller vi en række krav til indretning og drift af vaskepladser for vask af køretøjer, maskiner mm., som skal på plads, hvis du vil ansøge om tilladelse til etablering af en ny vaskeplads.

Vejledning til ansøgning om etablering af vaskeplads

Krav til drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang

Krav, tilladelser og ansøgning til ny vaskeplads

Du skal have tilladelse til kloaktilslutning

I nogle tilfælde skal der desuden gives andre tilladelser.

Det kan være, hvis området, hvor vaskepladsen skal etableres er kortlagt, som forurenet grund, og der er en indsat i gang i området. Dette vil du få oplyst, når du søger.

Krav til indretning og vejledning til ansøgning

Det er vigtigt at sætte sig ind i kravene til indretning og senere vedligehold, inden du ansøger om en vaskeplads.

Læs derfor om kravene til indretning, drift og vedligehold af sandfang og udskiller, samt vejledning til ansøgning om vaskeplads inden du går i gang.