Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Rådgivning og krisehjælp for indvandrere

Flygtninge og indvandrere kan have brug for rådgivning og krisehjælp, når de kommer til Danmark

Rådgivning og krisehjælp for indvandrere

De fleste kommuner i Danmark har forskellige behandlingstilbud til fx traumatiserede flygtninge. Tilbuddene kan bestå i en henvisning til særlige rådgivningscentre eller til en psykolog. Den praktiserende læge kan også hjælpe i nogle tilfælde.

Hvis du mener, du har brug for rådgivning eller krisehjælp, kan du henvende dig til kommunen, din sagsbehandler eller til din læge.

Husk at bestille tid i borgerservice.

Det er ikke kun kommunen, der tilbyder rådgivning og krisehjælp. Du kan også henvende dig hos Røde Kors, hvis du har brug for støtte.

Dansk Flygtningehjælp kan rådgive dig om asylprocessen og eventuel hjemrejse.

Har du været offer for tortur, kan du desuden få hjælp hos Dignity - Dansk Institut Mod Tortur.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden 4 uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.