Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Støjende og støvende aktiviteter

Ved bygge- og anlægsarbejde er det nødvendigt at give kommunen besked om visse aktiviteter. Vær blandt andet opmærksom på, at der gælder særlige regler ved midlertidigt arbejde, hvor der forekommer støvende og støjende aktiviteter.

Husk - du har som bygherre har pligt til, senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes, at anmelde renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg til kommunen, når byggearbejdet vil medføre følgende:

  • Over 1 tons affald

Læs mere om disse forhold i "Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune".

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsanlægsarbejder