Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Støjende og støvende aktiviteter

Det er nødvendigt at give besked om visse aktiviteter. Vær blandt andet opmærksom på, at ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder, hvor der forekommer støvende og støjende aktiviteter, gælder særlige regler.

Husk - du har som bygherre har pligt til, senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes, at anmelde renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg til kommunen, når byggearbejdet vil medføre følgende:

  • Over 1 tons affald, eller
  • berøre et areal, som overstiger 10 m2.

Læs mere om disse forhold i "Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune".

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsanlægsarbejder