Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kirkegade som cykelgade

Der har i flere år været et ønske om at gøre Kirkegade mere cykelvenlig på strækningen mellem Frodesgade og Strandby Kirkevej. Derfor vil vi nu omdanne strækningen til cykelgade. 

Om cykelgaden

Med den nye cykelgade ønsker vi at fortsætte vores ambitiøse fokus på cykelfremme. Cyklister vil opnå øget tryghed samt en forbedring af fremkommeligheden på strækningen, som  er en del af den nord-sydgående supercykelsti, som forbinder Esbjerg Midtby med de nordlige dele af Esbjerg.

Cykelgaden forventes at stå klar med udgangen af 2023. 

Sådan udformes cykelgaden

Krydset Strandby Kirkevej / Kirkegade ombygges, så cyklister og fodgængere kan krydse Strandby Kirkevej trygt i to tempi. Vi etablerer desuden sideheller med beplantning, som hjælper til at holde hastigheden nede og samtidig bidrager med en forskønnelse af gaden.

Et nyt vejbump mellem Haraldsgade og Strandby Kirkevej og hævede flader i krydsene langs strækningen skal sænke hastigheden yderligere. I modsætning til den nuværende højrevigepligt på strækningen, vil sidegaderne desuden fremadrettet få ubetinget vigepligt. I cykelgaden er det kun tilladt at parkere i de afmærkede baner/båse. Samlet set vil tiltagene øge trygheden og fremkommeligheden for cyklisterne i gaden. 

Se skitsen over den samlede strækning og læs mere om cykelgadens enkelte delelementer nedenfor. 

Cykelgadens deleelementer

Hvad er en cykelgade?

En cykelgade er udformet, så den tilgodeser cyklisterne og kørebanen er derfor reserveret til de tohjulede. Selvom kørsel også er tilladt på strækningen, så er biler og øvrige køretøjer gæster i gaden, som skal indordne sig efter cyklisterne. Derudover er en cykelgade en 30 km/t-zone.