Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vision 2025 - Energi til mere

Læs den fælles vision for Esbjerg Kommune og Business Esbjerg og følg med i de indsatser, vi løbende arbejder med for at nå vores mål.

Energi til mere

Overskriften signalerer, at vi som kommune allerede har et stærkt fundament, og at vi har potentialet til endnu mere, når vi forener kræfterne. Samtidig sætter vi fokus på vores særlige styrke inden for energi.

Visionens opdeling

Visionen er inddelt i Velfærd og Vækst for at afspejle helhedstanken om både at være et attraktivt sted at leve og arbejde. 

Flere borgere

Samlet set vil de fælles indsatser gøre vores kommune mere attraktiv, så flere ønsker at leve og arbejde her.

Velfærd og Vækst

Velfærd: Energi til det gode liv

Læs hvordan vi skaber rammerne for det gode liv.

Velfærd

Vækst: Energi til udvikling

Læs hvordan vi vil skabe mere vækst.

Vækst

Kursen for Esbjerg er sat

Esbjerg Kommune, Business Esbjerg, Education Esbjerg og Esbjerg Havn har sammen med esbjergenserne sat en ny kurs for Esbjerg. Fremover skal oplevelser og kultur sætte endnu mere fart på bosætning og vækst.

Læs om den spændende vej mod kursskiftet her

Foreløbige resultater

Følg med i udviklingen

På disse sider kan du læse ordlyden af den vision, som Business Esbjerg og Esbjerg Byråd godkendte hhv. den 21.maj og den 17. juni 2019.

Desuden har vi oprettet to sider, der løbende opdateres. På den måde kan du følge med i de igangværende indsatser og læse om de konkrete resultater. 

Visionen for vores fremtidige kommune

Esbjerg vil blæse dig omkuld i spændende oplevelser

Esbjergs store satsning som Danmarks bæredygtige EnergiMetropol har virkelig givet pote og sendt Esbjerg langt foran i den grønne omstilling. Men kommunens stærke erhvervsliv mangler arbejdskraft, så virksomhederne er gearet til de store erhvervseventyr, der venter lige om hjørnet. Så mens Esbjerg fortsætter som Danmarks førende EnergiMetropol på erhvervssiden, så spiller den nye kurs med oplevelser og kultur en vigtig rolle for det gode liv i vores by, så vi kan tiltrække flere nye indbyggere – og dermed arbejdskraft til vores erhvervsliv og sikre vækst i hele vores kommune. 

Samarbejde er nøglen
Både i forhold til velfærd og vækst er samarbejde nøglen til videreudvikling af kommunen. Vores borgere skal inddrages, have medbestemmelse og mulighed for frivilligt engagement. På erhvervssiden kan vi skabe yderligere vækst, når vi sikrer et tæt og respektfuldt samarbejde mellem borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere.

Download pjece
Hent resume af visionen som pjece

En fælles vision

Esbjerg Kommune

Esbjerg Byråd vedtog visionen den 17. juni 2019.

Esbjerg Kommune

Business Esbjerg

Visionen blev godkendt af bestyrelsen i Business Esbjerg den 21.maj 2019.

Business Esbjerg