Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Borgere fra et land uden for EU/EØS

Som tredjelandsstatsborger skal man have en gyldig opholdstilladelse for at opholde sig i Danmark

Borgere fra et land uden for EU/EØS

Hvis man er tredjelandsstatsborger – dvs. statsborger i et land uden for Norden, EU/EØS samt Schweiz – skal man have en gyldig opholdstilladelse for at opholde sig lovligt i Danmark.

De forskellige typer af opholdstilladelser giver forskellige rettigheder. Fx giver nogle slags opholdstilladelser ikke ret til at arbejde i Danmark, hvorimod andre giver indehaveren ret til at arbejde i Danmark – ofte på visse betingelser eller med visse begrænsninger.

Det er ens eget ansvar at få en arbejdstilladelse, hvis reglerne kræver det. Hvis man som udlænding arbejder ulovligt i Danmark, risikerer man udvisning, og både udlænding og arbejdsgiver i Danmark kan straffes med bøde eller fængsel.

Hvis man blot ønsker at besøge Danmark kortvarigt, fx som turist, for at besøge familie eller for at deltage i et forretningsmøde eller en anden begivenhed, behøver man ikke en opholdstilladelse. I stedet skal man have et gyldigt visum, med mindre man er statsborger i et land, som ikke behøver visum for at besøge Danmark.

Udlændingeportalen nyidanmark.dk giver grundig, detaljeret og opdateret information og vejledning om opholdstilladelse og visum. På portalen findes desuden alle de relevante ansøgningsskemaer og digitale selvbetjeningsløsninger.

Hvis man ønsker at komme til Danmark for at arbejde, findes der en lang række ordninger, som giver mulighed for at få en opholds- og arbejdstilladelse. Det er muligt både at få tilladelse som lønmodtager og som selvstændig.

Hvis man er optaget på et studie i Danmark, er det muligt at få en opholdstilladelse som studerende. Studerende på videregående uddannelser har ret til at arbejde i Danmark i begrænset omfang.

Det er muligt at få en opholdstilladelse, hvis man er indskrevet som Ph.d-studerende, hvad enten man aflønnes af uddannelsesinstitutionen, eller man forsørger sig selv under studiet.

Det er muligt at få opholdstilladelse til at fungere som au pair hos en familie i Danmark. Som au pair har man ikke ret til at tage lønnet arbejde.

Hvis man har fundet et praktikplads hos en virksomhed i Danmark, er det muligt at få en opholdstilladelse som praktikant.

Danmark har indgået bilaterale aftaler med en række andre lande, som gør det muligt for visse af aftalelandenes statsborgere at opholde sig og arbejde i Danmark i en begrænset periode.

Hvis man har familie i Danmark, har man i visse tilfælde mulighed for at få opholdstilladelse som familiesammenført. Som familiesammenført har man ret til at arbejde i Danmark.

Hvis man anerkendes som flygtning, kan man få asyl i Danmark. Som flygtning har man ret til at arbejde i Danmark.

Der er i ganske særlige tilfælde muligt for en asylansøger at få humanitær opholdstilladelse, hvis der er væsentlige humanitære hensyn, som afgørende taler for det. Hvis man har humanitær opholdstilladelse, har man ret til at arbejde i Danmark.

Det er muligt at få opholdstilladelse for at fungere som religiøs forkynder, missionær eller for at virke inden for et religiøst ordenssamfund.

Hvis man har familie i Danmark, som er EU/EØS-borgere, der bor og arbejder i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed, har man i visse tilfælde mulighed for at få opholdstilladelse som familiesammenført efter EU-reglerne.

Hvis man har en midlertidig opholdstilladelse og opfylder en række betingelser, er det muligt at få en permanent opholdstilladelse.

Hvis man opgiver sin bopæl eller rejser ud af Danmark i en længere periode, kan ens opholdstilladelse bortfalde, så man ikke længere har ret til at opholde sig i Danmark.

Hvis man ønsker at besøge Danmark kortvarigt, fx som turist, for at besøge familie eller for at deltage i et forretningsmøde eller en anden begivenhed, skal man have et gyldigt visum, med mindre man er statsborger i et land, som ikke behøver visum for at besøge Danmark.


Hvis du har fået afslag på en ansøgning i Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration, kan du klage over afslaget.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om ophold i Danmark i 'Bekendtgørelse af udlændingeloven':

Skrevet af Udlændinge- og Integrationsministeriet