Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Forpagtning af jord

Esbjerg Kommune råder over godt 1300 ha landbrugsjord, hvoraf en stor del er enge, overdrev og andre ekstensivt drevne arealer, der bortforpagtes til afgræsning som en form for naturpleje.

Er du interesseret i leje af arealer?
Esbjerg Kommune får ind imellem ledige arealer, der kan udlejes til landbrugsmæssig dyrkning, afgræsning eller evt. andre formål.

Arealerne udlejes normalt til markedspris, og ledige arealer sættes i udbud i januar/februar måned.

Udbuddet annonceres på kommunens hjemmeside under ”Annoncer”.

Du kan forespørge på leje af arealer via linket i toppen og bunden af denne side.