Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Uddeling af visirer på det sociale område

DR søger om aktindsigt i uddeling af visirer på botilbud/-steder, som yder hjælp og støtte til borgere med varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse.

Anmodning fra pressen:

Aktindsigten omhandler botilbud/-steder, som yder hjælp og støtte til borgere med varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse.

Jeg anmoder helt konkret om aktindsigt i følgende:

 1. Er der uddelt visirer til ovennævnte botilbud ud fra antallet af medarbejdere på botilbuddene? Hvis nej, hvad har så været grundlag for vurderingen af, hvilket antal visirer der skal uddeles?
 2.  Er der uddelt visirer, så ansatte med borgernær kontakt på disse botilbud har deres eget visir eller er der uddelt visirer, så disse ansatte må deles om visirer?
 3. Om muligt: Oversigt over antal ansatte på kommunens ovennævnte former for botilbud der er i nærkontakt med borgerne, herunder pædagoger, socialpædagoger, medhjælpere o.l.
 4. Om muligt: Oversigt over, hvor mange visir hvert enkelt bosted har modtaget.
 5. Hvor mange smittetilfælde der har været på kommunens handicapområde (personale samt borgere).

Jeg beder jer overveje Meroffentlighedsprincippet i forbindelse med behandlingen af min anmodning, jf. §14, stk. 1, samt bekræfte modtagelsen af anmodningen.

Svar:

Tak for din anmodning om aktindsigt i anvendelsen af visirer i Esbjerg Kommune på det sociale område. Din anmodning om aktindsigt omhandler botilbud/-steder, som yder hjælp og støtte til borgere med varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse.

Nedenfor er vores besvarelser på dine spørgsmål:

 1. Er der uddelt visirer til ovennævnte botilbud ud fra antallet af medarbejdere på botilbuddene? Hvis nej, hvad har så været grundlag for vurderingen af, hvilket antal visirer der skal uddeles?

Der har været det nødvendige antal visirer til rådighed i de enkelte tilbud og bestillingerne er sket løbende fra dag til dag, det gælder både dag og døgn tilbud, dette er sket med udgangspunkt i hvilke opgaver der løses i tilbuddet og hvor mange der er på arbejde samt mulighederne for at tilrettelægge opgaverne med den anbefalede afstand.

Det er meget forskelligt om der anvendes visirer eller mundbind og beskyttelsesbriller. Det handler om den enkelte medarbejderes velbefindende og hvad de oplever er bedst.

Det kan f.eks. være i ft. om medarbejderen bruger briller i forvejen – her er det lettest med visir. Kommunikationen med borgere med funktionsnedsættelser kan være vanskelig hvis der anvendes mundbind, samtidig er nogle børn bange for mundbind.

 1. Er der uddelt visirer, så ansatte med borgernær kontakt på disse botilbud har deres eget visir eller er der uddelt visirer, så disse ansatte må deles om visirer?

Visirer deles aldrig imellem medarbejdere, da vi primært anvender engangsvisirer og disse må ikke rengøres, de bliver derfor kasseret efter arbejdstidsophør. Det betyder at medarbejderne har taget et nyt visir eller mundbind og beskyttelsesbriller (må genbruges efter rengøring) hver gang de møder på arbejde. Hvis visiret bliver snavset, kasseres de og medarbejderen taget et nyt visir på i løbet af arbejdsdagen.

 1. Om muligt: Oversigt over antal ansatte på kommunens ovennævnte former for botilbud der er i nærkontakt med borgerne, herunder pædagoger, socialpædagoger, medhjælpere o.l.

Der er 760 ansatte i de ovennævnte former for botilbud i Social barn-ung-voksen.

 1. Om muligt: Oversigt over, hvor mange visir hvert enkelt bosted har modtaget.

Vi har ikke mulighed for at opgive hvor mange visirer vi har modtaget i de enkelte tilbud eller udleveret fra centraldepotet, da visirer og andre værnemidler er afhentet løbende til centrene og derfra fordelt til de enkelte tilbud.

 1. Hvor mange smittetilfælde der har været på kommunens handicapområde (personale samt borgere).
 • Borgere (børne og voksenområdet):

Ingen er testet positive for Covid-19

Vi har ikke haft en eneste borger der er testet positiv for Covid-19, vi har fået testet flere, men alle testresultater er negative.

 • Medarbejdere:

3 er testet positive for Covid-19

Der er 3 medarbejdere der er testet positive for Covid-19, det er på 3 forskellige tidspunkter og de arbejder vidt forskellige steder, den ene er administrativ medarbejder og har derfor arbejdet hjemme i hele perioden. Kollegaer og borgere der har været i kontakt med de smittede, er alle testet negativ for Covid-19 også ved test efter 7 dage.

 

Venlig hilsen

Annette Bonde Bertelsen

Udviklingskonsulent i Social barn-ung-voksen