Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Markvanding, vand til dyr og vand til andet erhverv

Hvis du har en grund med en vandboring eller ønsker ny boring, fornyelse eller sløjfning af boringer til markvanding, så er der nogle ting, du skal være opmærksom på og kan søge tilladelse om her.

Tilladelse til boringer

Vigtigt inden du går i gang med ansøgningen
Før du starter på digital ansøgning, skal du have kortbilag med boringer og vandede arealer klar. Gem det som PDF-fil på din computer og vedhæft det i ansøgningen.

Ekstra vand i 2023

Tørkeindekset for 2023 er indtil videre særdeles højt i Esbjerg Kommune. Dermed kan behovet for markvanding blive væsentligt større end for et normalt år og være sammenligneligt med tørkeåret 2018.

Derfor er det nu midlertidigt muligt at ansøge og få sin konkrete sag behandlet med henblik på at blive tildelt mere vand til markvanding.
En forudsætning er naturligvis, at det ikke medfører fx. en uacceptabel påvirkning af arealer omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3, Natura2000 områder, forurenede arealer og at grundvandsressourcen ikke er opbrugt i det enkelte vandløbsopland.

Vandmængde

  • Normalt tildeles 750 - 1.000 m3/ha afhængig af jordbundstype. Denne tildeling vil kunne øges op til 1.000 - 1.500 m3/ha.
  • For anlæg der allerede har en tildelt vandmængde på 1.000-1.500 m3/ha, vil vandmængden kunne øges med op til 1.500 - 2.000 m3/ha. 
  • For alle andre situationer vil vi vurdere individuelt.

Kriterier og ansøgning
For at få så smidig og hurtig sagsbehandling som muligt, er det vigtigt, at det indsendte ansøgningsmateriale er udfyldt fyldestgørende, og at de relevante bilag er vedlagt.
Derudover skal der indsendes foto-dokumentation af de boringer ansøgningen omfatter. Fotos skal vise tørbrønd, dæksel, rørgennemføringer og forerør/forerørshætte (Se vejledning til billede af boringen). Det skal tydeligt fremgå af de indsendte fotos, hvilken boring de viser.

Desuden skal det dokumenteres, fx ved foto af måler, at der er opbrugt minimum ca. 70% af den tilladte vandmængde på den ansøgte boring.

Afgørelsen
Tilladelsen vil være gældende i 15 år, MEN den udvidede vandmængde kun er gældende for i år (2023).

Afgørelsen vil kunne påklages både af ansøger, men også af Danmarks Naturfredningsforening m.fl.

Hvis vi modtager ansøgninger om den mulige ekstra vandmængde, vil vi bestræbe os på at foretage en hurtig sagsbehandling.

Bemærk: Før du starter på digital ansøgning skal du have kortbilag med boringer og vandede arealer klar. Gem det som PDF-fil på din computer, sammen med ovenstående fotos. Du kan finde en vejledning til ansøgningen nederst på siden.

Vejledning ved ansøgning om tilladelse til vandindvinding