Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Affald på landbrug

En korrekt bortskaffelse af affald sikrer mindst mulig belastning af miljøet. Samtidig er affaldshåndtering med omtanke oftest en økonomisk fornuftig løsning for både landbrug, kommune og samfundet som helhed.

En korrekt bortskaffelse af affald sikrer mindst mulig belastning af miljøet. Samtidig er affaldshåndtering med omtanke oftest en økonomisk fornuftig løsning for både landbrug, kommune og samfundet som helhed.
Der findes groft sagt tre måder at bortskaffe sit affald på:

  • Genanvendelse
  • Forbrænding med nyttiggørelse af energien
  • Deponering

Endelig er der affald, som skal specialbehandles f. eks. farligt affald og elektronikskrot.
Genanvendelse har den højeste prioritet, mens deponering kun benyttes, hvis affaldet ikke kan genbruges, ikke er forbrændingsegnet, eller det ikke skal specialbehandles.

Overblik