Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Guldager Lokalråd

Lokalrådet virker inden for Guldager by og tilstødende lokalområder.

Det er lokalrådets formål at arbejde for Guldagers udvikling, det lokale fællesskab og være kontaktled til de kommunale, regionale og statslige myndigheder. 

Lokalrådet er upolitisk.

Sammensætning

Lokalrådet består af 7 medlemmer, der udpeges af følgende foreninger:

4 medlemmer udpeges af Guldager Borgerforening
1 medlem udpeges af Guldager st. Borgerforening
1 medlem udpeges af foreningen Guldager Forsamlingshus
1 medlem udpeges af idrætsforeningerne i Guldager

Mere information

Besøg lokalrådets hjemmeside

Referater fra møder med Esbjerg Kommune

Landbyplaner

Landbyplaner

Landsbyplanerne for kommunens 20 landsbyer er et udviklingsredskab for både landsbyens beboere og lokalråd, og kommunens politikere og planlæggere

Landsbyplanerne er et idékatalog for landsbyernes udvikling.
Landsbyplanerne viser byernes udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende landskab, landsbyernes kulturhistorie og særegne karaktertræk, så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte landsbys helt særegne præg. Planerne rummer både ønsker og forslag til større byudviklingsprojekter og mindre mere konkrete forskønnelsesprojekter.

Fællessiden for lokalsamfund

På fællessiden har vi samlet oplysninger om bl.a. politikker, tilskudsordninger, lokale projekter, inspiration mv.

Fællessiden for lokalsamfund

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

Se landdistriktspolitikken

Kontaktoplysninger

til alle 20 lokalråd

Kontaktoplysninger