Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Kommunes budget

I budgettet kan du se, hvor mange penge politikerne ønsker at bruge på de forskellige områder og nye projekter i de kommende år.

Budgettet for det kommende år vedtages af byrådet senest den 15. oktober. Det kommunale budget behandles efter reglerne to gange, så der er plads til politiske forhandlinger imellem første og anden behandling.

Kommunens budget er altid gældende for det kommende år, og der vedtages et nyt budget hvert år. 

Sammen med budgettallene gives et bud på økonomien for de tre efterfølgende år. Du vil derfor på en række af oversigterne kunne se budget- og overslagstal for en fireårig periode.

Budget 2024-2027

2. behandling af budgettet for 2024-2027 blev den 9. oktober 2023 vedtaget.

Via nedenstående link kan du læse mere om budgettet for 2024-2027

Budget 2024-2027

Analyse Index100

Index100 har udført en analyse af kommunens udgiftsprioritering på tværs af 12 forskellige udgiftsområder.

Analysens resultater er afrapporteret i PowerPoint-præsentationen: ”Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Esbjerg Kommune”.

Ønsker du at læse analysen kan du dette via nedenstående link: