Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Genanvendelse af byggeaffald

Der er masser af byggeaffald, der kan genbruges. Det skal bare sorteres i bunker, og eventuelle forurenende stoffer skal sorteres fra. Læs mere om, hvordan byggeaffald og asfalt i nogle tilfælde kan genanvendes nedenfor. 

Det er tilladt at genanvende sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald i henhold til Restproduktbekendtgørelsen.

Følgende sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald må genanvendes:

  • Natursten, fx granit og flint
  • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
  • Beton
  • Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton
  • Jern og metal
  • Gips
  • Stenuld

Affaldstyperne listet ovenfor, må genbruges til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialet hidtil har været brugt til, fx til genbrug af mursten, tegl eller gipsplader i byggeri.

De første fire punkter, må uden tilladelse og efter forarbejdning anvendes som erstatning for primære råstoffer.

Vær opmærksom på, at fx fliser, malet beton, klinker og glaseret tegl defineres som forurenet eller farligt affald, der ikke uden en forudgående analyse må genanvendes.

Regler for genanvendelse

Genanvendelse af asfalt