Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Genanvendelse af byggeaffald

Der er masser af byggeaffald, der sagtens kan genbruges. Det skal bare sorteres i bunker, og eventuelle forurenende stoffer skal sorteres fra. Læs mere om, hvordan byggeaffald og asfalt i nogle tilfælde kan genanvendes nedenfor. 

Det er tilladt at genanvende sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald i henhold til Restproduktbekendtgørelsen.

Følgende sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald må genanvendes:

  • Natursten, fx granit og flint
  • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
  • Beton
  • Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton
  • Jern og metal
  • Gips
  • Stenuld

Affaldstyperne listet ovenfor, må genbruges til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialet hidtil har været brugt til, fx til genbrug af mursten, tegl eller gipsplader i byggeri.

De første fire punkter, må uden tilladelse og efter forarbejdning anvendes som erstatning for primære råstoffer.

Regler for genanvendelse

Genanvendelse af asfalt