Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Genanvendelse af byggeaffald

Herunder kan du finde information om, hvordan byggeaffald og asfalt i nogle tilfælde kan genbruges. 

Nyttig viden, hvis du vil genanvende rent byggeaffald
Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald, hvor der er stor sandsynlighed for, at affaldet ikke indeholder forurenede materialer eller stoffer med en koncentration, der gør at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed.

Regler for genanvendelse

Genanvendelse af asfalt