Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Gratis online forældrekursus

IKomet er et gratis internetbaseret forældrekursus til forældre med børn i alderen 3-11 år. 

Programmet leveres i samarbejde med Center for ADHD og har fokus på at mindske konfliktniveauet i familien, give større sikkerhed i forældrerollen, reducere adfærdsproblemer hos barnet og styrke trivslen.

Hvem kan deltage?

iKomet er for dig eller jer der:
  • Oplever mange konflikter i hverdagen med dit barn
  • Kommer til at skælde for meget ud
  • Har et barn med voldsomt temperament
  • Mangler konkrete strategier til at styrke dit barns trivsel
  • Gerne vil skabe en bedre stemning derhjemme

Forældrekurset er således ikke kun for forældre med børn med ADHD.

Med iKomet kan I anonymt følge et forældrekursus hjemmefra.

I programmet gennemgår I syv sessioner, som tages over 10 uger derhjemme bag skærmen. Hver session tager 1,5 time, hvor der også vil være øvelser, som I skal anvende med barnet efterfølgende. Den positive effekt af forløbet afhænger af, i hvilket omfang I afprøver de strategier, I præsenteres for.

De første 10 uger efter opstart har I adgang til en terapeut, som følger jer, og som I kan stille spørgsmål til undervejs.

Terapeuten er ansat i Center for ADHD i Århus og har stor erfaring med at guide forældre.

For at komme i gang skal I sende en mail med fornavn, telefonnummer og e-mailadresse
til: info@adhdcenter.dk

Senest en uge efter jeres henvendelse vil I modtage en opstartsmail, og du/I vil være klar til at gå i gang.