Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Frivillighedsprisen

Kender du en frivillig social forening, der har fortjent en påskønnelse for deres fantastiske arbejde? 

Hvert år har du muligheden for at indstille en frivillig social forening eller organisation inden for social- og sundhedsområdet til en frivillighedspris. 

Om frivillighedsprisen

Frivillighedsprisen gives som påskønnelse af en forening eller en organisation på social- og sundhedsområdet, der har gjort en særlig indsats. Prisen uddeles af Social & Arbejdsmarkedsudvalget på Frivillig Fredag den sidste fredag i september hvert år. De frivillige sociale foreninger og organisationer inviteres til overrækkelsen.

Prismodtageren har fx

  • øget engagement og virkelyst for individer og/eller organisationer
  • styrket livskvalitet og trivsel for en gruppe mennesker
  • skabt opmærksomhed på en ellers overset problematik
  • iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige
  • synliggjort kvaliteten af og værdierne ved frivilligt socialt arbejde
  • fremmet samarbejdet i den frivillige verden

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vælger en 1., 2. og 3. pris blandt de indstillede kandidater.

1. prisen modtager 10.000 kr. 2. prisen 5.000 kr. og 3. prisen 2.500 kr.

Modtagere af frivillighedsprisen 2023

Vinderen af 1. prisen og 10.000 kroner
2 Timer om Ugen

Vinderen af 2. prisen og 5.000 kroner
Exitcirklen Esbjerg

Vinderen af 3. prisen og 2.500 kroner
Natteravnene

Johan Hoffmann Fondens Pris

Udover Frivillighedsprisen uddeles hvert år Johan Hoffmann Fondens Pris på 15.000 kr. til en udvalgt handicapforening i Esbjerg Kommune.

2023: Hjerneskadeforeningen
2022: Høreforeningen Esbjerg Lokalafdeling
2021: Autisme Kredsforening Sydvestjylland 
2020: Forældrebestyrelsen Snoezelhuset ved Specialbørnehaven Kornvangen
2019: ETACs Venner
2018: Sydvestjysk Handicapdans
2017: Team Tvilling

Tidligere modtagere af frivillighedsprisen

2022:
1. prisen: Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen Ribe
2. prisen: Blå Kors Familienetværk i Jakobskirken
3. prisen: Juletræsforeningen for socialt udsatte børn

2021:
1. prisen: Sorggruppen for Børn og Unge i Esbjerg
2. prisen: Røde Kors Besøgstjeneste i Ribe 
3. prisen: Café Finns Paraply

2020:
1. prisen: De Hjemløses Venner
2. prisen: Polio- og UlykkesPatientForeningen
3. prisen: Veteran café Esbjerg

2019:
1. prisen: Unge for Ligeværd (UFL Sydvest)
2. prisen: Røde Kors Vågetjenesten i Bramming
3. prisen: Sind Syd-Vest

2018 - 10 års jubilæum:
1. prisen: Recovery Bulls
2. prisen: KFUM-Ballast
2. prisen: AURA-Esbjerg
2. prisen: Mødrehjælpens lokalforening Esbjerg

2017:
1. prisen: Varmestuestrik.dk
2. prisen: Aflastningstjenesten
3. prisen: Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors

2016:
1. prisen: Opgangsvenner
2. prisen: Ung Kræft
3. prisen: Hjerneskadeforeningen

2015:
1. prisen: Stafet for Livet
2. prisen: Ungdommens Røde Kors
3. prisen: Ældresagen i Esbjerg

2014:
1. prisen: Multiklubben i Bramming
2. prisen: De frivillige ved kvindernes krisecenter
3. prisen: Børns Voksenvenner

2013:
1. prisen: Mentornetværk i Esbjerg/Varde
2. prisen: Frivillignet Ribe
3. prisen: Røde Kors i Esbjerg

2012: X-House

2011: De Hjemløses Venner

2010: Brobyggernes Kontaktfamilie 

2009: Pusterummets Støtteforening