Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Faderskab, medmoderskab og forældremyndighed

Faderskab og medmoderskab skal fastslås, og har du forældremyndigheden over et barn, skal du drage omsorg for barnet og træffe afgørelser om dets personlige forhold.

Der er mange grunde til, at et faderskab eller medmoderskab er vigtigt at slå fast.
Her kan du læse mere om, hvad der sker, hvis jeres sag om faderskab eller medmoderskab ender i familieretten.

Ud over de psykologiske og følelsesmæssige grunde, så har barnet en række rettigheder i forhold til sin far eller medmor og omvendt.

Et faderskab eller medmoderskab er vigtigt af hensyn til:

  • Hvem der skal forsørge barnet?
  • Hvem der har ret til samvær med barnet?
  • Hvem der har ret til forældremyndighed over barnet?
  • Hvilket efternavn, barnet kan få?
  • Hvad er barnets arveret og indfødsret?

Hvis der er tvivl eller uenighed om, hvem der er far eller medmor til et barn, skal I altid først kontakte Familieretshuset, som har en række muligheder for at hjælpe jer.   

I kan ikke selv sende jeres sag direkte til familieretten ved domstolene.