Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bymidtesamarbejde

Esbjerg Kommune har nedsat tre byfora, som arbejder med udvikling i Esbjerg, Ribe og Brammings bymidter. 

Formålet med Bymidtesamarbejdet

  • at fremme dialog og samarbejde mellem bymidternes parter
  • at udvikle og gennemføre konkrete projekter, der styrker bymidterne
  • at skabe samfinansiering mellem de private og offentlige parter
  • at styrke kommunens konkurrenceevne
  • at styrke sammenhængskraften i den nye kommune

Esbjerg Byforum, Bramming Byforum og Ribe Byforum

Byfora har deltagere fra erhvervslivet, borgere, organisationer samt repræsentanter fra politiske udvalg og administrationen. Hvert byforum mødes 2 gange hvert år og diskuterer udviklingen, udarbejder handleplaner og igangsætter initiativer i bymidterne. De 3 byfora indstiller projekter til Byrådet.

Fælles Forum

De 3 byfora mødes et par gange om året i et Fælles Forum. Her udveksles erfaringer og fælles initiativer drøftes.

Sammensætningen af Byfora

Bymidtesamarbejdet startede allerede i 1995 i den gamle Esbjerg Kommune. Erfaringerne var så gode at ved kommunesammenlægningen blev projektet udvidet med Bramming og Ribe bymidter. Sammensætningen i de 3 byfora godkendes af Byrådet i starten af hver byrådsperiode. I forbindelse med, at et medlem udtræder, og der er ønske om at indsætte et nyt medlem, eller der er forslag om at udvide et byforum med en ny person, skal dette godkendes i formandskabet efter indstilling fra Teknik og Miljø forvaltningen. Formandskabet består af formændene fra de 3 byfora og formanden fra bymidtesamarbejdets styregruppe.

Privat medfinansiering af projekter

Som et vigtigt element arbejdes med privat medfinansiering af de konkrete projekter. Ved at supplere med midler fra private bygningsejere, fonde mv. er det muligt at gennemføre projekterne. 

Se filmen om, hvordan der arbejdes med de lokale byfora

Bymidtesamarbejdet fylder 25 år i 2020.

I den anledning er der lavet en lille jubilæumsfilm, som fortæller om samarbejdet i de tre byfora i Ribe, Bramming og Esbjerg.

Klik på linket nedenfor os se filmen om midtbysamarbejdet.