Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Trafikforsøg på Domkirkepladsen

For at fredeliggøre Ribes smukke Middelalderby, begrænser vi køreadgangen til Domkirkepladsen med midlertidige vejbomme under et trafikforsøg, der forløber over seks uger (27-32) i sommeren 2024. 

Er du beboer eller har et berettiget ærinde i området i forsøgsperioden, skal du søge om en køretilladelse.

Formålet med trafikforsøget er at reducere den gennemkørende og parkeringssøgende trafik samt parkering i området. Efter forsøgsperioden evaluerer vi forsøget og tager stilling til, om der skal gennemføres yderligere trafikforsøg i 2025. 

Trafikforsøg i Ribe Middelalderby

Trafikforsøg 2024

Adgangsbegrænsning til Domkirkepladsen

Forsøget afvikles i ugerne 27 – 32 (6 uger) og omfatter adgangsbegrænsning til Domkirkepladsen:

 • Midlertidige vejbomme på V Støckens Plads, Grydergade og Grønnegade
 • Blomsterkummer på Skolegade inden adgangen til Domkirkepladsen
 • Etablering og skiltning af kørselsforbud i Præstegade. Beboere kan køre i gaden, og det gælder også håndværkere, pakkebude og hjemmeplejen med ærinde hos en af gadens ejendomme

Evaluering af Trafikforsøg 2024

Sådan følger vi op på forsøget

Efter forsøgsperioden i 2024 evaluerer styregruppen forsøget bl.a. ved at sammenholde trafikdata og omsætningstal med data fra sommeren 2023. 

Plan & Byudviklingsudvalget vil på baggrund af styregruppens konklusioner træffe beslutning om det videre arbejde og om der skal gennemføres yderligere trafikforsøg i 2025.

Er du berettiget til en køretilladelse?

Det skal du have klar, inden du ansøger:

 • Mit-ID
 • Firmanavn/navn og adresse
 • CVR-nummer (hvis firma)
 • Telefonnummer og e-mailadresse
 • Køretøjets registreringsnummer
 • Tidsrum (dag/e for tilladelsen)

Du modtager køretilladelsen/bekræftelsen på mail efter din ansøgning er behandlet.

Tilladelsen skal søges senest dagen inden.

 

Hvor skal jeg parkere?

Vidste du, at Ribe har tre store, offentlig tilgængelige parkeringspladser i gåafstand fra bykernen?

Trafikforsøgene i 2024 og 2025 skal fredeliggøre Ribes smukke bykerne ved at begrænse unødig gennemkørende trafik og reducere antallet af parkerede biler i Ribes Middelalderby. Er dit ærinde ikke berettiget til en køretilladelse, så brug i stedet de store parkeringspladser, der ligger i gåafstand fra bymidten: 

 • P Nord - Saltgade 30, 6760 Ribe
 • P Øst -  Rosen Alle 6, 6760 Ribe
 • P Syd - Stampemøllevej 9, 6760 Ribe

Baggrund for trafikforsøgene