Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Du kan måske få genoptaget din sag om tabt arbejdsfortjeneste

Har du modtaget dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forhold til dit alvorligt syge eller handicappede barn i en eller flere perioder siden 1. januar 2013? Og har din indtægt været så høj, at du modtog det maksimale beløb for tabt arbejdsfortjeneste? Så kan du måske få behandlet din sag på ny. Udfyld formularen, hvis vi skal vurdere din sag. 

Social- og Indenrigsministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i en vejledning om regulering af forskellige satser, som ministeriet udsender til kommunerne. Ydelsesloftet er det maksimale beløb, man kan få tabt arbejdsfortjeneste for. Ydelsesloftet reguleres årligt, og det er i denne årlige regulering, der er sket fejl.

Idet der har været fejl i satserne, kan det være, at du tidligere har fået udbetalt en for lav ydelse i forhold til det, du har krav på efter Serviceloven.

Hvem kan få sin sag behandlet igen?

Hvis du har modtaget tabt arbejdsfortjeneste i forhold til dit alvorligt syge eller handicappede barn i en eller flere perioder siden 2013, og din indtægt var så høj, at du modtog det maksimale beløb for tabt arbejdsfortjeneste, kan du måske få genoptaget din sag. Det kan være relevant uanset hvor mange timer tabt arbejdsfortjeneste, du har modtaget pr. uge. 

Hvornår er min sag forældet?

Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at det er forældelseslovens almindelige forældelsesregler, der gælder. Ifølge den lov er den almindelige forældelsesfrist tre år fra udbetalingstidspunktet. Dette kan betyde, at krav der ligger længere tilbage end 2017, kan være forældede. Det gælder også, selv om du ikke har haft kendskab til, at ministeriet har lavet en fejl.

Du skal selv kontakte Esbjerg Kommune

Det er desværre ikke muligt for os med tilstrækkelig sikkerhed at finde frem til de sager, der skal genoptages. Derfor annoncerer vi nu efter sagerne.

Hvis du mener, at din sag skal genoptages, skal du skrive til os her: 

Vi vil bede dig om at kontakte os via formularen hurtigst muligt, så vi har mulighed for at genvurdere din sag.

Hvis du har spørgsmål

Du er meget velkommen til at kontakte os på telefonnr. 21 33 98 93.

Mere information

Læs mere hos Retsinformation