Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vederlag 2020

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Byrådet hvert år offentliggøre oplysninger om vederlag, som byrådsmedlemmerne modtog for at varetage forskellige hverv i det foregående kalenderår.

Byrådsmedlemmerne skal ikke oplyse om vederlag, der er modtaget for medlemskab for Byrådet og Byrådets udvalg eller underudvalg. Oplysningspligten gælder derimod vederlag for alle andre hverv, der er udført af et byrådsmedlem efter valg eller forslag fra Byrådet, et udvalg, Kommunernes Landsforening m.v.

I overensstemmelse med loven offentliggøres nedenfor Esbjerg Byråds oplysninger om vederlag for 2020.

Esbjerg Kommune har valgt også at offentliggøre vederlag for medlemskab af Byrådet og Byrådets udvalg eller underudvalg. Disse vederlag er eksklusiv feriegodtgørelse, børnevederlag mv.

Vederlag 2020

Byrådsmedlem

Hverv

Vederlag i kr.

Vederlag byrådsarbejde
i kr. pr. år

Jesper Frost Rasmussen (V) Næstformand, Esbjerg Havn 49.758 1.194.981
  Formand, Business Region Esbjerg 50.000  
  Bestyrelse, DIN Forsyning 37.500  
  Bestyrelse SDEO 20.000  
  KL's Løn- & Personaleudvalg 34.316  
Jakob Lose (V)  Bestyrelse UC Syd 22.678 284.729
  Bestyrelse, SEPE 11.440  
  Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmuseet 15.000  
Henning Ravn (V) Formand, Sydtrafik 165.176 207.877
  Næstformand, DIN Forsyning 75.000  
Anders Rohr Jørgensen (V) Bestyrelse, Ribe Biogas 19.000 207.877
Karsten Degnbol (V) Næstformand, Ribe Katedralskole 21.700 281.263
Britta Bendix (V)  FGU Vest 41.000 207.877
Tommy Noer      
Kurt Bjerrum (V) Skatte- og vurderingsankenævn 26.146 207.877
Søren Heide Lambertsen(V)     537.363
Alex Fritz Sørensen (V)     161.765
Hans Erik Andersen (V)     161.765
Henrik Andersen (V)     161.765
Preben Rudiengaard (V)     161.765
Michael Harbøl (A) Skatteankenævn 26.146 161.765
John Snedker (A)  Bestyrelse, Esbjerg Havn

49.758

238.618
Mussa Utto (A)  Bestyrelse, DIN Forsyning

37.500

161.765
Connie Geissler (A)  Bestyrelse, SEPE 11.440 161.765
Jørgen Ahlquist (A)  Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmuseet 5.000 161.765
  Bestyrelse, Ribe Byferie 5.000  
Karen Sandrini (A)     537.363
Hans Erik Møller (A)     258.066
Ulla Koman-Mejer (A)     161.765
Rasmus Rasmussen (A)     161.765
Nini Oken (A)     161.765
Anne Marie Geisler Andersen (B) KL's Børne- & Undervisningsudvalg 34.316 207.877
May-Britt Andrea Andersen (C)  Bestyrelse, Sydvestjyske Museer 5.000 537.363
Diana Mose Olsen (SF)     537.363
Jørn Boesen Andersen (SF)     161.765
Olfert Krog (DF)     537.363
Susanne Dyreborg (DF)     327.375
Sarah Nørris (Ø) KL mødediæter 1.680 207.877
Henrik Vallø (Borgerlisten)     537.363
Hans K. Sønderby (T)     207.877