Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vederlag 2020

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Byrådet hvert år offentliggøre oplysninger om vederlag, som byrådsmedlemmerne modtog for at varetage forskellige hverv i det foregående kalenderår.

Byrådsmedlemmerne skal ikke oplyse om vederlag, der er modtaget for medlemskab for Byrådet og Byrådets udvalg eller underudvalg. Oplysningspligten gælder derimod vederlag for alle andre hverv, der er udført af et byrådsmedlem efter valg eller forslag fra Byrådet, et udvalg, Kommunernes Landsforening m.v.

I overensstemmelse med loven offentliggøres nedenfor Esbjerg Byråds oplysninger om vederlag for 2020.

Vederlag 2020

Byrådsmedlem

Hverv

Vederlag i kr.

Jesper Frost Rasmussen (V) Næstformand, Esbjerg Havn 49.758
  Formand, Business Region Esbjerg 50.000
  Bestyrelse, DIN Forsyning 37.500
  Bestyrelse SDEO 20.000
  KL's Løn- & Personaleudvalg 34.316
Jakob Lose (V)  Bestyrelse UC Syd 22.678
  Bestyrelse, SEPE 11.440
  Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmuseet 15.000
Henning Ravn (V) Formand, Sydtrafik 165.176
  Næstformand, DIN Forsyning 75.000
Anders Rohr Jørgensen (V) Bestyrelse, Ribe Biogas 19.000
Karsten Degnbol (V) Næstformand, Ribe Katedralskole 21.700
Britta Bendix (V)  FGU Vest 41.000
Kurt Bjerrum (V) Skatte- og vurderingsankenævn 26.146
Michael Harbøl (A) Skatteankenævn 26.146
John Snedker (A)  Bestyrelse, Esbjerg Havn

49.758

Mussa Utto (A)  Bestyrelse, DIN Forsyning

37.500

Connie Geissler (A)  Bestyrelse, SEPE 11.440
Jørgen Ahlquist (A)  Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmuseet 5.000
  Bestyrelse, Ribe Byferie 5.000
Anne Marie Geisler Andersen (B) KL's Børne- & Undervisningsudvalg 34.316
May-Britt Andrea Andersen (C)  Bestyrelse, Sydvestjyske Museer 5.000
Sarah Nørris (Ø) KL mødediæter 1.680