Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Venskabsbyer

Esbjerg Kommune har stærke traditioner for venskabsbysamarbejde. Kommunen har 12 venskabsbyer og 3 andre byer med venskabsbyaftaler.

Begrebet venskabsbyer opstod lige efter krigen i de nordiske lande. Grundtanken er, at så mange almindelige borgere som muligt skal mødes for at lære hinandens kultur og tankegang at kende og få udryddet fordomme om andre nationaliteter.

I dag er der over 750 venskabsby-aftaler mellem danske og udenlandske kommuner. De fleste aftaler er indgået med en kommune i de nordiske lande. Men Danmarks tættere samarbejde med de øvrige EU-lande har øget interessen for samarbejde med en kommune fra et andet EU-land. Desuden har åbningen mod øst banet vejen for samarbejde med kommuner i Øst- og Centraleuropa. Også Kina er draget ind i samarbejdet.

Traditionelt har samarbejdet først og fremmest været baseret på kulturel og social udveksling. Men med de nye markeder i øst og i Asien står venskabsby-samarbejdet over for nye udfordringer. Internationale forbindelser er med til at fremme handel og økonomisk samarbejde. Danske virksomheder er interesseret i de nye markeder, og her kan venskabsbysamarbejdet åbne døre og blive nøglen til økonomisk samarbejde og udveksling af erfaringer.

I dag er formålene med venskabsby-samarbejdet:

  • at udvikle kendskabet til og forståelsen for mennesker i andre lande, for eksempel via studiebesøg af sportsfolk, studerende, ældre osv.
  • at lære, hvordan fremmede kommuner arbejder med for eksempel byplanlægning, miljøbeskyttelse og det sociale område
  • at etablere kommercielle og politiske kontakter til gavn for kommunens erhvervsliv.