Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Socialtandpleje

Socialtandpleje er et tilbud for særligt socialt udsatte borgere, fx hjemløse, som har et behandlingsbehov, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Socialtandpleje er et tilbud, som retter sig mod særligt socialt udsatte borgere, blandt andet gadehjemløse, dvs. borgere, der kan benytte herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig.

Disse borgere kan ikke benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, specialtandplejen og praksistandplejen, men kan måske få tilbudt socialtandpleje.

Alle børn og unge under 22 år kan få gratis tandpleje

Vi tilbyder alle under 22 år forebyggende og behandlende tandpleje.

Læs mere om forebyggende og behandlende tandpleje

Specialtandpleje

Specialtandplejen er et tilbud til personer, der på grund af psykisk udviklingshæmning eller sindslidelse ikke kan bruge de almindelige tilbud om tandpleje eller Omsorgstandplejen.

Læs mere om specialtandplejen

Vælg et andet tandlægetilbud

Du kan vælge et andet tandlægetilbud ved behov

Hvordan vælger jeg et andet tilbud?