Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

PFAS- og PFOS stoffer

Her kan du finde rapporter, prøveresultater og andre oplysninger om forurening med PFAS og PFOS i Esbjerg og Fanø kommuner.

Forurening med PFAS-stoffer er fundet en række steder i Danmark, også i Esbjerg og Fanø kommuner. Følg med her i vores arbejde med at kortlægge omfanget af forureningen og beskyttelse af vores miljø bedst muligt.

Projekter

Drikkevand og grundvand

Fiskeri frarådes nogle steder

Hvad er PFAS?

PFAS (PerFloureredeAlkylSyrer) er en gruppe af flere tusind stoffer, herunder bl.a. PFOS og PFOA.

PFAS er et miljøproblem, som vi endnu ikke kender udstrækningen af eller metoder til at håndtere i stor skala. Det er vandopløseligt og udvaskes til grundvand og overfladevand. Det er en unedbrydelig miljøgift, som kan ophobes igennem fødekæder til dyr og mennesker, og er potentielt sundhedsskadeligt selv i lave koncentrationer.