Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tolkning for fremmedsprogede

Udlændinge i Danmark har i visse situationer ret til en tolk betalt af de offentlige myndigheder

Tolkning for fremmedsprogede

Udlændinge i Danmark har i nogle situationer ret til at få tolkebistand, og i andre situationer skal den enkelte myndighed vurdere, om det er nødvendigt med en tolk. Hvem der betaler for tolken er afhængigt af situationen. Der er også mulighed for tolkning for hørehæmmede.

​Asylansøgere, der kommer til Danmark, vil blive afhørt af politiet og senere have en samtale med Udlændingestyrelsen. I disse situationer har udlændingen ret til at have en tolk. Det er de danske myndigheder, der betaler for tolken.

I straffesager, der behandles ved en domstol, har udlændingen ret til en tolk, som det offentlige betaler.

Ved civile sager er det op til parterne at beslutte, om det er nødvendigt med en tolk. Parterne skal i så fald selv betale for tolken.

Udlændinge kan få tolkebistand hos lægen og på sygehuset, når de ikke taler det danske sprog godt nok til at føre en samtale og forstå en information, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til behandlingen. 

Det er de offentlige myndigheder, der betaler for tolkningen i disse situationer.

Egenbetaling for tolkebistand

Der skal betales et gebyr for tolkning på grund af sprogproblemer, hvis udlændinge har boet i Danmark mere end 3 år og fortsat ikke kan føre en samtale og forstå en information på dansk.

Ved samtaler hos den kommunale sagsbehandler betaler myndigheden for en tolk, hvis sagsbehandleren vurderer, at det er nødvendigt.

Ifølge forvaltningsloven har de offentlige myndigheder pligt til at gøre sig selv forståelige og sikre, at deres budskab er forstået af modtageren. Derfor vil der i mange sager være mulighed for at få tildelt tolkebistand af de offentlige myndigheder.

Du kan klage til den myndighed, hvor du har søgt om tolkebistand. Ofte har du også mulighed for at henvende dig til kommunen, der typisk er den overordnede myndighed i forbindelse med sager om tolkebistand.

Du kan få flere oplysninger om tolkebistand hos kommunen, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og hos Dansk Flygtningehjælp.

Lovgivning

De gældende love og regler om tolkning kan findes i Udlændingeloven på Retsinformations hjemmeside.

I bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven, kan du læse mere om reglerne for tolkning i sundhedsvæsnet.

De generelle regler om myndigheders pligt til at gøre sig forståelige findes i Forvaltningsloven.

Læs også

Skrevet af borger.dk