Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Hånd om Familien

Hånd om familien hjælper familien i eget hjem. Hjælpen er et forsøg på at undgå en anbringelse af barnet uden for hjemmet. 

Hånd om Familien er et tilbud til udsatte familier med børn i alderen 0-18 år.

Hånd om Familien er en familiebevarende indsats med tiltag i familiernes hjem, hvor vi arbejder på, så vidt muligt, at forhindre en anbringelse uden for hjemmet.. Hensigten er, at børn og unge kan forblive i eget hjem samtidig med, at de fysiske, psykiske og sociale forhold forbedres i en sådan grad, at det understøtter deres trivsel og udvikling.

Formålet er at styrke barnets/den unges trivsel og udvikling samt stabilisere familiens samlede situation, så der ikke opstår behov for at anbringe barnet/den unge væk fra hjemme ved at iværksætte en langvarig, udviklingsorienterende og kompenserende indsats, som har til hensigt at styrke barnet/den unges trivsel og udvikling samt familiens samlede situation/forhold.

Barnet/den unge har brug for tryghed, voksenomsorg og opmærksomhed, som er livsnødvendig for en sund udvikling. Dertil kommer kærlighed, en forudsigelig hverdag, opdragelse kontakt/relation til familie og netværk, at kunne spejle sig i tålmodige og forudsige voksne, plads til leg, fritidsaktiviteter/sport mv.

Vi skræddersyr vores indsats til den enkelte familie ud fra barnet/børnenes udækkede behov og familiernes ønsker, målene i handleplanen samt tilbuddet vurderinger. Hele familien er inkluderet i tilbuddet.

 

Om Hånd om Familien

Hvem er vi?

Om Familiecentret

Familiecentret har en administration, som er klar til at svare på dine spørgsmål. Hvis dit barn skal visiteres til en af vores indsatser, skal det foregå via Familierådgivningen.