Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Hjælp til forældre med et barn med handicap

Hvis du har et barn (0 - 18 år) med handicap, kan Familierådgivningens Handicapteam vejlede dig om dine muligheder, og svare på generelle spørgsmål, der opstår, når dit barn har fået konstateret et handicap.

Hvad kan vi hjælpe dig og dit barn med?

Handicapteamet kan informere og vejlede dig og din familie om de muligheder, du har for støtte til dit barn med handicap. Det gør vi med udgangspunkt i de regler og lovgivninger, der gælder for børn og unge med betydelige og varige funktionsnedsættelser eller indgribende kroniske lidelser og ud fra jeres aktuelle situation.

Handicapteamet kan guide dig videre til andre afdelinger i kommunen, hvis dit barn f.eks. får brug for hjælpemidler, træning eller specialundervisning.

Støttemuligheder til dig og dit barn

Dækning af merudgifter

Du kan søge om dækning af nødvendige merudgifter til dit barn under 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Læs mere om merudgifter og hvordan du ansøger på Borger.dk

Tabt arbejdsfortjeneste

Du kan søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis du forsørger et barn under 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet.

Læs mere om tabt arbejdsfortjeneste og ansøg på Borger.dk

Afløsning i hjemmet eller aflastning uden for hjemmet

Du kan søge om afløsning i hjemmet, hvor en anden passer dit barn derhjemme i begrænsede timer, så du får en pause og tid til evt. andre børn. Du kan også få aflastning uden for hjemmet for at give omsorg til søskende eller samle energi og overskud.

Hjemmetræning

Du kan ansøge Familierådgivningen Handicap om godkendelse af hjemmetræning i stedet for at tage imod det kommunale tilbud. Hjemmetræningen skal fremme dit barns tarv og trivsel, imødekomme dets behov og udføres efter dokumenterbare træningsmetoder.

Læs mere om hjemmetræning

Familievejledning

Har dit barn fået konstateret betydelig og varig nedsat funktionsevne, tilbyder vi jer familievejledning inden for 3 måneder efter, kommunen har fået kendskab til barnets funktionsnedsættelse.

Læs mere om familievejledning

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)

DUKH er en konsulentordning, som yder gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. DUKH rådgiver om reglerne i forhold til de enkelte ydelser, sagsgange og sagsbehandlingsregler og mere.

Læs mere om DUKH