Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Familierådslagning

Har et barn eller en ung i din familie eller dit netværk brug for støtte? Så overvej om familierådslagning kunne være vejen frem til de gode løsninger. Familierådgivningen tilbyder jer en familierådslagning, fordi det er en god metode til at finde den rette vej til trivsel og udvikling for jeres barn.

Som forældre, familie eller privat netværk er I de bedste til at finde de gode kræfter frem, når I er bekymrede for sundheden, trivslen eller udviklingen for et barn i familien. Erfaringen er, at de rigtige løsninger for det enkelte barn bedst kan findes i tæt samarbejde med jer, som kender barnet eller den unge bedst. 

Rammerne for familierådslagningen er tydelige, og metoden går ud på at samle ressourcerne i og omkring jeres familie, så I sammen laver en plan for, hvordan I hjælper jeres barn. Barnet eller den unge er hovedperson i familierådslagningen, som inddrager familien og netværket, og samtalerne bringer jer tættere sammen omkring en løsning, som I får indflydelse på og ansvar for. 

I Familierådslagningen deltager en samordner, som er bindeleddet mellem barnet/den unge og netværket. Samordneren styrer familierådslagningen og planlægger samtaler med forældre og barnet/den unge. Samordneren besøger også det private netværket, så alle kender metoden og er forberedte på forløbet og dets fokus.  

Samordnerens rolle

Samordneren er uafhængig af Familierådgivningen i Esbjerg Kommune og er en del af et korps af personer, som er særligt uddannede til netop at varetage den planlæggende og koordinerende rolle, som er vigtig for de tydelige rammer omkring familierådslagningen.

Familierådslagningens tre dele