Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Kommunes regnskab

Læs årsrapporten og få overblik over Esbjerg Kommunes indtægter og udgifter i det år, der er gået. Regnskabet godkendes hvert år af byrådet. 

Velkommen til Årsrapport 2023 for Esbjerg Kommune

2023 har været et år fuld af udvikling, hvor Esbjerg igen har cementeret sin position som en grøn foregangskommune. Vi arbejder på at nå vores mål om at blive en CO2-neutral kommune i 2030 og har nu 25 lokale klimapartnere. Fremtidens fjernvarme er på trapperne med mere bæredygtige varmekilder. Flere ladepladser til elbiler har fundet vej til gader og pladser, og tre power-to-X-anlæg er sammen med andre grønne investorer på vej til at etablere sig i Esbjerg. Mens andre taler om den grønne omstilling, er vi allerede i fuld sving.

Vores position som grøn rollemodel tiltrækker virksomheder og delegationer fra hele verden, som vil lære af os. Med præsidentskabet for sammenslutningen af verdens energibyer (WECP) har Esbjerg bl.a. sat skub i et tættere uddannelses- og erhvervssamarbejde. God service og stort fokus på at sikre infrastruktur, uddannelse og arbejdskraft har i 2023 placeret Esbjerg blandt Danmarks 10 bedste kommuner, når det gælder erhvervsvenlighed.

I Esbjerg Kommune lægger vi hver dag kræfter i, at her skal være godt, trygt og spændende at leve og arbejde. Frihedsforsøget i kommunens folkeskoler viser, at eleverne trives bedre i skolernes frie rammer. Med en ny sundhedspolitik sætter vi fokus på sammen med borgerne at skabe rammer, der giver alle mulighed for at leve et sundt liv og få den hjælp og støtte, der kan være brug for.

Esbjergs kultur- og oplevelsesstrategi har været omdrejningspunkt for mange nye initiativer. I 2023 blev der arbejdet på en stor ny festival i Esbjerg, Suset. Vi forbereder en eventyrlig Fantasy Quest som en del af Fantasyfestivalen, ligesom verdens største børneteaterfestival KLAP fremover skal til Esbjerg med jævne mellemrum. Foreningslivet i Esbjerg Kommune har det godt. Mere end 1.000 nye idrætsmedlemmer er kommet til i 2023.

Tre arkitektteams har givet deres spændende bud på, hvordan Esbjerg Midtby og Rørkjær kan udvikle sig. På Esbjerg Strand kunne vi i 2023 åbne Maritimt Center og tage første del af Aqtiv Esbjerg Strand i brug. Et område, der inviterer til friluftsliv, fællesskab og bevægelse.

I Bramming kunne vi i maj fejre afslutningen på den store byfornyelsesindsats, som har løftet flere områder, senest i Skolegade. I Ribe arbejder vi fortsat på at omdanne det gamle jernstøberi til et attraktivt bykvarter. Kongeå-projektet LIFE er skudt i gang. Et historisk stort naturprojekt, som skal forvandle 644 hektar marker til et storslået naturområde, der samtidig kan imødegå klimaforandringerne.

Årsregnskab 2023 viser et skattefinansieret driftsoverskud på 227 mio. kr. som kun delvis kan finansiere de skattefinansierede netto anlægsinvesteringer på 251 mio. kr. Det samlede skattefinansierede resultat viser herefter et underskud på 24 mio. kr. Der er således ikke strukturel balance mellem udgifter og indtægter i årsregnskab 2023. Dette skyldes hovedsageligt manglende salg af jord til bolig- og erhvervsformål.

Der er fortsat store økonomiske udfordringer på 3 driftsområder: Voksen, Esbjerg Lufthavn og kollektiv trafik, hvor der fortsat kræves en særlig indsats i 2024 og efterfølgende år.

I Årsrapport 2023 kan du læse mere om årets resultat og om alle de nye tiltag og projekter, der har været i Esbjerg Kommune i årets løb.

God læselyst!

Esbjerg, april 2024

Jesper Frost Rasmussen
Borgmester

Hvis du ønsker at læse årsrapport 2023, skal du downloade den som PDF. 
- Det gør du ved at trykke på linket nedenfor. 

Årsrapport 2023

Hvad kan jeg finde i årsrapport 2023?