Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Børn- og ungepolitik

I 2010 blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens børn og unge.

Børn- og ungepolitikken dækker hele forvaltningen Børn & Kultur og retter sit fokus mod såvel almenområdet som tilbud til udsatte børn og unge, som vi har en særlig opgave i at hjælpe og støtte.

Børn- og ungepolitik

Politikken er godkendt i Børn & Familieudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

Diana Mose Olsen 
Formand Børn & Familieudvalget

Jakob Lose
Formand Kultur & Fritidsudvalget

Ordforklaring

Inklusion
Forstås ud fra en vision, hvor børn og unge har lige muligheder for at deltage i fællesskabet og fællesskabets aktiviteter. Ved inklusion forstås, at fx institutionen og skolen organiserer sig på en måde, som gør det muligt at udvikle læringsmiljøer for alle børn og unge. Børn og unge skal opleve et fællesskab, hvor de får mulighed for at være aktivt deltagende og får et højt læringsmæssigt udbytte. Inklusion består således både af faglige og sociale kriterier.

Forældresamarbejde
Forstås som en grundlæggende opfattelse af, at forældre er de vigtigste personer i børn og unges opvækst. Esbjerg Kommune vil prioritere et samarbejde med forældrene, som matcher den enkelte families behov, ressourcer og forudsætninger.

Medborgerskab
Forstås som at borgerne deltager aktivt i samfundslivet og supplerer kommunens tilbud.

Almensystem
Forstås som de almindelige kommunale tilbud, fx daginstitutioner, skoler og fritidsklubber. Som supplement til almensystemet eksisterer det specialiserede system, som understøtter børn og unge med sociale behov. Det specialiserede system er også et tilbud om hjælp til børn og unge med særlige fysiske, intellektuelle og motoriske funktionsnedsættelser.

Civilsamfundet
Forstås som et begreb, hvor der indgår forskellige former for organisationer og foreninger uden for fx staten og kommunen. Det kan således være alt fra den enkelte idrætsforening til kirkelige organisationer og forældrebestyrelser.

Science
Forstås som idéen om, at børn og unges viden om naturfag og teknik skal tage afsæt i deres umiddelbare interesse for den natur og den omverden, der omgiver dem.
Interessen for naturfag og teknik styrkes, når både børn og unge i praksisnære omgivelser eksperimenterer med natur-, miljø- og klimatemaer. Esbjerg Kommune er EnergiMetropol og en af Danmarks 25 Sciencekommuner.