Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Børn- og ungepolitik

Børn- og ungepolitikken er rettet mod alle børn og unge mellem 0 og 18 år.

Børn- og ungepolitikken er den røde tråd, der sætter retning og skaber helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens børn og unge.

I politikkens børnesyn sender vi et klart signal om, hvilke værdier, der skal være grundsten for alt arbejde med børn og unge.

Børn- og ungepolitik

Børn- og ungepolitikken er godkendt af Byrådet, den 4. november 2019.

FN´s børnekonvention bygger på nogle grundlæggende principper

Sundhed 
Barnet har ret til at opnå højest mulig grad af sundhed.

Sikring af barnets interesser
Samfundet skal sikre barnets tarv, når der træffes beslutninger. Staten er forpligtet til at vedtage særlige regler, der beskytter barnet.

Retten til at udtrykke meninger
Barnets ret til at give udtryk for en mening, og krav på at denne mening respekteres i overensstemmelse med alder og modenhed.

Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination
Alle rettigheder gælder for alle børn uden undtagelse. Landene skal beskytte børn mod alle former for diskrimination.