Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Samarbejde med Landbruget

Vi er en landbrugskommune, og vi er stolte af det. Samtidig er vi en kommune, der er kendt for at være omstillingsparat og stille skarpt på nye erhvervseventyr. Det vil vi gerne støtte landbruget i at forfølge.

Fremtidens landbrug

Bæredygtigt og lokalt tilpasset landbrug

Ved Ribe har en lokal iværksætter sat sig for at gentænke hver en del af det konventionelle kvæglandbrug med målet om at gøre det så bæredygtigt som muligt både i forhold til natur, miljø, klima og dyrevelfærd. En af grundtankerne er, at det skal være tilpasset den lokale natur og det lokale miljø i marsken ved Nationalpark Vadehavet.

Tanken er at lave en landbrugsmodel, som kan bredes ud til andre landmænd, som også har lyst til at ændre i driftsformen i en mere bæredygtig retning. Det er en længere proces, men med resultater som bedre madvarer og en bedre verden, så giver det drivkraft til at holde ved.

Som en del af projekt Klimagaarden deltager både Nationalpark Vadehavet, Region Syddanmark og Esbjerg Kommune i moniteringen af klima, natur og miljø på landbrugsarealerne.

Sydvestjysk Landboforening

Klimapartnerskab

Der er ca. 600 aktive landbrug i Esbjerg Kommune. Derfor er land-bruget en meget stor spiller, når det handler om at gøre Esbjerg Kommune klimaneutral i 2030. Samarbejdet med Sydvestjysk Landboforening skal understøtte konkrete initiativer i de kommende år.

Sydvestjysk Landboforening og Esbjerg Kommune har indgået et klimapartnerskab med den fælles indstilling at Danmark fortsat skal levere fødevarer til det globale marked, men at vi i fællesskab skal finde mere bæredygtige måder at gøre det på.

Læs klimapartnerskabsaftalen.

Den lokale landboforening varetager interesser for en bred gruppe af lokale bedrifter og er derfor en god indgangsvinkel til at skabe nye klimaprojekter sammen med kommunen.

Vores fælles ambition er klimaneutralitet og formålet med partnerskabet er bl.a. at samarbejde om realiseringen af projekter omkring innovation og forskning, indenfor fx.

  • pyrolyse- og biogasanlæg
  • helhedstænkning omkring udtagning af lavbundsjord
  • etablering af skov og solceller på bygninger eller små jordarealer, som kan udnytte energien lokalt.