Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sådan arbejder byrådet

Rammerne for byrådets arbejde kan du se i byrådets styrelsesvedtægt og i forretningsordenen.

Styrelsesvedtægten

Her kan du bl.a. se hvor mange medlemmer byrådet skal have, hvilke udvalg der skal være og hvilke opgaver de enkelte udvalg har.

Forretningsordenen

Her kan du bl.a. se hvordan byrådets møder skal foregå, hvordan sagerne skal behandles og regler for afstemning.

Spørg byrådet

Forud for alle byrådets møder er det muligt at få svar på dine spørgsmål til byrådet. Se herunder hvordan.

Byrådssalen

Byrådets møder foregår i Byrådssalen på Esbjerg Rådhus, Torvegade 74, Esbjerg. 
I Byrådssalen sidder medlemmerne partivis.
Som rådgivere for byrådet sidder kommunaldirektøren og protokolføreren også med ved byrådsmøderne. De har dog ingen stemmeret.

Delegationsplan

Delegationsplanen fastsætter, hvem der har kompetencen til at træffe beslutninger i forhold til sager, der behandles i kommunen. Beslutningskompetencen kan være hos enten Byrådet, Økonomiudvalget, et fagudvalg eller administrationen.

Download delegationsplanen for Esbjerg Kommune 2022 (PDF)

Styrelsesvedtægt

Forretningsorden

Spørg byrådet

Politiske udvalg

Politiske udvalg

Esbjerg Byråd har oprettet 7 udvalg. Her drøftes de politiske sager ofte inden de bliver sendt til byrådet.

Byrådssalen

Byrådssalen

Sådan sidder byrådsmedlemmerne i byrådssalen

I Byrådssalen sidder medlemmerne partivis.

Borgmesteren er mødeleder ved byrådsmøderne og sidder i midten med kommunaldirektøren og protokolføreren ved sin side.

Se oversigten i stor format