Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Hjælp fisken i dit vandløb

Du nyder måske at lufte hunden eller gå en tur med dine børn langs dit lokale vandløb. Herunder får du konkrete tips til, hvordan du kan være med til at sørge for, at det bliver ved med at være et dejligt område at færdes i – også i fremtiden.

Husk

  • Vejristen er kun til regnvand.
  • Skyl vaskevand ud i vask eller gulvafløb.
  • Aflevér maling, olie og kemikalierester på din genbrugsplads eller i den røde miljøkasse.

Billedet viser, at man ikke må hælde sæbevand eller beskidt vand direkte i vejens kloak.

Måske bor du i et område, der er separatkloakeret. Det vil sige, at spildevand fra toilet og vask ledes til renseanlæg, mens vand fra veje, fliser og tagenes nedløbsrør løber urenset ud i det lokale vandløb.

Derfor er det ikke længere en god idé at vaske din bil ude på vejen eller tømme spanden med beskidt vand ud i vejristen, når du har renset dine malerpensler.

Du risikerer at dyr og planter i dit nærområde tager skade. På lang sigt kan kemikalier og olierester sive ned i undergrunden, hvor vi henter vores drikkevand.

Gode råd til...